gazetajudeteana.ro

Primăria Cumpăna a primit undă verde de la Mediu pentru viitorul cămin pentru persoane vârstnice

de

Primăria din Cumpăna va amenaja un cămin pentru persoanele vârstnice
Suprafața construită ar urma să fie de 1.258 mp, suprafața totală a terenului fiind de 2.532 mp
Imobilul va avea 2 etaje, conform proiectului depus la APM Constanța, pentru care s-a primit undă verde

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul Primăriei comunei Cumpăna.

APM Constanța a decis că „nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului” în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire si dotare camin rezidential pentru persoane varstnice, imprejmuire teren”, propus a fi amplasat în judeţul Constanţa, comuna Cumpăna, str. Parc Verde 2, lot 22+88.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanța din Constanta, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.01.2022.

Căminul ar urma să fie amplasat în zona Parc Verde 2, lot 22+88, beneficiar fiind UAT Comuna Cumpăna. Documentul a fost elaborat în luna noiembrie a anului curent. Se propune construirea unei clădiri de înălțime joasă, cu sistem structural obișnuit, care să se armonizeze funcțional-estetic cu vecinătatea și cadrul general al UAT, proporționată conform temei și așteptărilor beneficiarului, cu finisaje exterioare și interioare moderne de bună calitate, configurație adecvată destinației, echipamente moderne și dotări conform normelor și standarelor actuale, respectând totodată limitările și cadrul reglementat din punct de vedere al amenajării teritoriului.

Suprafața construită ar urma să fie de 1.258 mp, suprafața totală a terenului fiind de 2.532 mp, clădirea urmând să aibă un regim de înălțime P+2E.

Obiectivul propus adresează necesități în câmpul serviciilor sociale la nivelul local, într-un domeniu(al îngrijirii persoanelor vârstnice) care în prezent duce lipsă de mijloace de satisfacere a cererii din cauza unei infrastructuri care se dezvoltă într-un ritm în care nu se poate acoperi nevoia de spații specializate pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile vârstnice. Pe termen mediu și lung, luând în considerare atât creșterea speranței de viață cât și a procesului natural de îmbătrânire, precum și standardele de îngrijire la nivelul comunității europene, se preconizează că funcțiunea propusă este justificată din punct de vedere a necesității sale pe termen de lungă durată.

Valoarea estimate a proiectului se ridică la 26.085.000 lei, iar perioada de execuție este de 36 de luni.

Sursa Ziua de Constanta

You may also like