gazetajudeteana.ro

Licitație delegare transport județul Constanta

de

Consiliul Județean Constanța a inițiat licitația pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport de persoane în aria teritorială de competență a județului Constanța, pentru următorii șapte ani. Acesta poate avea o valoare maximă de 611.148.947,41 lei.

Obiectul contractului îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către operator, pentru șapte ani, cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului public de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a județului Constanța. Serviciul cuprinde un număr de 57 de trasee structurate pe opt grupe, corespunzătoare a opt loturi. Astfel, este posibil să fie semnate maximum opt contracte. Firmele interesate pot depune oferte pentru toate loturile, pentru mai puține (în orice combinație dorește) sau doar pentru unul singur.

Lotul 1 are o valoare maximă de 46.328.005,27 lei și include șase trasee: Mangalia – Negru Vodă – Viroaga; Mangalia – 2 Mai – Limanu; Mangalia – 2 Mai – Vama Veche; Negru Vodă – Darabani – Vâlcele; Mangalia – 23 August – Moșneni și Mangalia – Dulcești – Pecineaga.

Lotul 2 are o valoare maximă de 118.038.686,06 lei și include cinci trasee: Constanța – Sanatoriul Agigea; Constanța – Eforie – Costinești; Constanța – Cumpăna; Constanța – Eforie – Mangalia și Constanța – Eforie – Techirghiol.

Lotul 3 are o valoare maximă de 66.647.158,30 lei și include șase trasee: Constanța – Murfatlar – Poarta Albă; Constanța – Cobadin – Fântâna Mare; Constanța – Deleni – Dunăreni; Constanța – Adamclisi – Viile; Constanța – Dobromir – Oltina și Constanța – Admaclisi – Ostrov Vamă.

Lotul 4 are o valoare maximă de 73.058.961,65 lei și include unsprezece trasee: Hârșova – Ciobanu – Gârliciu; Hârșova – Ghindărești – Topalu; Hârșova – Horia – Cloșca; Constanța – Târgușor – Râmnicu de Jos; Constanța – Ovidiu – Mihail Kogălniceanu; Constanța – Nicolae Bălcescu – Dorobanțu; Hârșova – Vulturu – Constanța; Hârșova – Crucea – Constanța; Constanța – Nicolae Bălcescu – Topalu; Cernavodă – Rasova – Dunăreni și Cernavodă – Dunărea – Hârșova.

Lotul 5 are o valoare maximă de 71.125.553,80 lei și include șase trasee: Constanța – Ovidiu – Nazarcea; Constanța – Ovidiu – Fântânele; Constanța – Ovidiu – Sibioara; Constanța – Ovidiu – Năvodari; Constanța – Sibioara – Palazu Mic și Constanța – Vulturu – Gârliciu.

Lotul 6 are o valoare maximă de 99.998.815,79 de lei și include unsprezece trasee: Constanța – Medgidia – Cernavodă; Constanța – Murfatlar – Medgidia; Constanța – Ovidiu – Medgidia; Constanța – Poarta Albă Liceu; Constanța – Ovidiu – Poarta Albă Liceu; Medgidia – Cuza Vodă; Medgidia – Țibrinu; Medgidia – Peștera – Petroșani; Medgidia – Crucea – Băltăgești; Medgidia – Adamclisi – Carvăn și Medgidia-Cobadin.

Lotul 7 are o valoare maximă de 81.175.910,21 lei și include cinci trasee: Năvodari – Corbu – Vadu; Constanța – Săcele – Cogealac; Constanța – Săcele – Mihai Viteazu; Constanța – Mamaia – Năvodari și Constanța – Năvodari – Vadu.

Lotul 8 are o valoare maximă de 54.775.856,33 lei și include șapte trasee: Constanța – Mereni – Bărăganu; Constanța – Potârnichea – Biruința – Topraisar; Constanța – Mereni – Ciobănița; Constanța – General Scărișoreanu – Chirnogeni; Constanța – Amzacea – Dumbrăveni; Constanța – Amzacea – Negru Vodă și Constanța – Plopeni – Tufani.

Firmele interesate pot depune oferte până în data de 11.02.2022, ora 15.00. Acestea trebuie să aibă o medie minimă a cifrei de afaceri din ultimii trei ani, în domeniul obiectului contractului, stabilită pentru fiecare lot în parte:

Lot 1 – 2.105.818,42 lei
Lot 2 – 5.365.394,82 lei
Lot 3 – 3.029.416,29 lei
Lot 4 – 3.320.861,89 lei
Lot 5 – 3.232.979,72 lei
Lot 6 – 4.545.400,72 lei
Lot 7 – 3.689.814,10 lei
Lot 8 – 2.489.811,65 lei.
O firmă sau o asociere de firme care participă la licitație prin depunere de oferte la două sau mai multe loturi, trebuie să asigure cumulat nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Ccntractului pentru loturile la care participă.

De asemenea, ofertanții trebuie să demonstreze că, în ultimii trei ani, a prestat servicii publice de transport călători, corespunzătoare fiecărui lot în parte pentru care participă, a căror valoare cumulată să fie de minim:

Lot 1 – 1.263.491,05 lei
Lot 2 – 3.219.236,89 lei
Lot 3 – 1.817.649,77 lei
Lot 4 – 1.992.517,14 lei
Lot 5 – 1.939.787,83 lei
Lot 6 – 2.727.240,43 lei
Lot 7 – 2.213.888,46 lei
Lot 8 – 1.493.886,99 lei.
Nivelurile minime solicitate pentru demonstrarea experienţei similare în cadrul fiecărui lot pot fi demonstrate prin cumularea valorilor mai multor contracte/cumularea veniturilor realizate din prestarea serviciilor.

Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate – preț. Pentru preț se vor acorda maximum 25 de puncte, pentru vechimea medie parcului de autobuze maximum 35 de puncte, pentru clasificarea mijloacelor de transport alte 10 puncte, pentru norma de poluare a autobuzelor se vor acorda maximum 20 de puncte, capacitatea de transport primește maximum 5 puncte, utilizarea combustibililor alternativi 2 puncte și dotarea cu instalație de aer condiționat 3 puncte.

AMPLASARE-STATII

PROGRAMUL-DE-TRANSPORT 

Sursa FocusPress

You may also like