gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Anunț licitație publică

Avatar photo by

Primăria orașului Murfatlar, cu sediul în str. Calea Dobrogei nr. 1, oraş Murfatlar, jud. Constanţa, Cod Fiscal 4859712, Tel. 0241/234.350, Fax. 0241/234.516, E-mail:consiliu-local@primaria-murfatlar.ro, organizează licitaţie publică deschisă în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în cartea funciară nr. 106959 Murfatlar, teren în suprafață de 600 mp situat în orașul Murfatlar, str. Calea București FN, Trup izolat M3, aparținând domeniului privat al Orașului Murfatlar

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de către orice persoană interesată de la Primăria oraşului Murfatlar, contra sumei de 100 de lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către dobânditorii documentaţiei de atribuire este 15.02.2024, ora 10.00.

Ofertele vor putea fi depuse până la data de 22.02.2024, ora 16.00 la sediul UAT Murfatlar. Ofertele se depun în 2 plicuri închise şi sigilate, unul în exterior şi unul în interior, până la data limită precizată în caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta se redactează în limba română.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 23.02.2024, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Murfatlar.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios administrativ, fiscal, str. Traian, nr. 31, Mun. Constanţa, jud. Constanţa, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro, tel.: 0241/606597, fax: 0241/617413

 

Primăria Murfatlar – Anunț licitație publică

You may also like