gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cumpăna, județul Constanța, anunț ce vizează înscrierea datelor în Registrul agricol

Avatar photo by

Registrul Agricol constituie documnetul oficial, in care se inscriu date privind capul gospodăriei și membrii acesteia; societăți asociații sau persoane juridice care au teren în proprietate sau folosință, modul de utilizare al suprafețelor agricole, suprafețe cultivate in sere sau solarii,grădini familiale, existente la începutul semestrului și evoluția efectivelor de animale în cursul anului, utilaje ,instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la inceputul anului.

Înscrierea datelor în registru agricol se face pe baza declarației date pe propria răspundere de capul gospodăriei,sau in lipsa acestuia de o persoană majoră care dispune de capacitatea deplină de exercitiu.

Înscrierea in Registru agricol a datelor privind cladirile si terenurile a titularului dreptului de proprietate asupra acestora se face numai pe baza de documente anexate la declarația facută sub semnatură, în cazul în care nu există documente .înregistrarea se face pe baza de declarația .

Perioadele în care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registru agricol sunt următoarele:

Între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele privind membrii gospodăriei,terenuri aflate în proprietate,mijloace de transport cu tracțiune animală, mașini, utilaje agricole, efective de animale,precum și modificările intervenite în cursul anului precedent din vânzare sau a produșilor obținuți , a morții sau a sacrificării animalelor.
Între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai pentru datele pentru categoria de folosință, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registru agricol în afara termenelor prevăzute de lit a) și b) în termen de 30 de zile de la apariției oricărei modificări.

„Având în vedere prevederile Ordonaței 28/2008 și normele tehnice de completare a registrului agricol vă solicităm să vă prezentați la sediul primăriei Cumpăna, compartimentul Registru Agricol în vederea depunerii declarației”, au spus reprezentanții UAT Cumpăna.

Primăria Cumpăna, județul Constanța, anunț ce vizează înscrierea datelor în Registrul agricol

You may also like