gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Aliman – Informare proiect „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”

Avatar photo by

Proiectul este finantat de catre Ministerul Educației – în cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, prin Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR) /Pilonul VI: Politici pentru noua generație /Componenta C15: Educație /Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate / Investiția 2: Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie de calitate și incluzive pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, în special pentru cei din categorii defavorizate, prin dezvoltarea unui sistem unitar de servicii complementare și asigurarea unui mediu adecvat pentru desfășurarea activităților educaționale. Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea recomandărilor specifice adresate României privind îmbunătățirea calității și caracterului incluziv al educației, în special pentru romi și alte grupuri defavorizate, și consolidarea competențelor și a învățării digitale, precum și asigurarea accesului egal la educație.

Scopul proiectului este să mărească capacitatea sistemului educațional prin furnizarea unui cadru educativ și servicii eficiente pentru copii prin:

-Înființarea de noi servicii complementare de educație timpurie în zonele care nu au acces la astfel de servicii, astfel încât copiii din aceste zone să aibă acces la educație timpurie de calitate;
-Echiparea serviciilor complementare existente cu mobilier și echipamente adecvate, astfel încât acestea să fie capabile să ofere servicii de calitate și să se adapteze nevoilor și cerințelor diferitelor grupuri de copii;
-Îmbunătățirea capacității personalului care lucrează în serviciile complementare, prin formare și dezvoltare profesională, pentru a asigura o abordare adecvată a nevoilor copiilor și a familiilor lor;
-Dezvoltarea de programe educaționale adaptate nevoilor specifice ale copiilor cu vârsta de 0-6 ani din categorii defavorizate, pentru a se asigura că aceștia primesc o educație adecvată și de calitate.

Printre obiectivele specifice se află: înființarea și dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate în comuna Aliman, înființarea, echiparea cu mobilier și materiale didactice dar și operaționalizarea unui serviciu de educație timpurie complementar pentru grupuri defavorizate în comuna Aliman, înființarea, echiparea și operaționalizarea digitală a unui serviciu de educație timpurie complementar pentru grupuri defavorizate în comuna Aliman, 50 de copii implicțti în serviciul de educație timpurie complementară, 50 de părinți implicați în activitățile de consiliere și orientare, un parteneriat funcțional între școală și primărie, minim 2 spații amenajate, dotate, digitalizate și operaționale.

Proiectul se derulează la Școala Gimnazială „Dan Spataru” din Aliman.

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 1.472.416,75 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.237.325 lei, valoarea TVA aferentă este de 235.091,75 lei, contributia din fonduri europene fiind de 100%.

Data finalizării investiției este 31 martie 2024.

Primăria Aliman – Informare proiect „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”

You may also like