gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta extraordinara CL Valu lui Traian 03.07.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 03.07.2023 , ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării imobilului – teren intravilan în suprafață de 18.636 m.p., nr. cadastral-107021, situat în comuna Valu lui Traian, str. Florilor nr.2 A, ca fiind de interes public local şi aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al comunei Valu lui Traian, a terenului intravilan în suprafaţă de 18.636 m.p., cu destinaţie- liceu.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza SF, pentru obiectivul de investiții: ”Construirea și dezvoltarea unei rețele -pilot de școli verzi, Liceu Teoretic 12 clase, din str. Florilor nr.2 A, Comuna Valu lui Traian”.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a proiectului – ”Construirea și dezvoltarea unei rețele -pilot de școli verzi, Liceu Teoretic 12 clase, din str. Florilor nr.2 A, Comuna Valu lui Traian”, precum și aprobarea disponibilității terenului pentru realizarea obiectivului de investiții.”
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(4).

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta extraordinara CL Valu lui Traian 03.07.2023

You may also like