gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

U.A.T. Oraș Negru Vodă anunță vânzarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor bunuri imobile

Avatar photo by

U.A.T. Oraș Negru Vodă anunță vânzarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor bunuri imobile:

– Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din 29.05.2023

– Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, , conform OUG 57/2019 și HCL nr. 57 din 29.05.2023

Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: primarianegruvoda@yahoo.com, persoană de contact: Cosmin Bujor – Secretar General

Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire prin formularea unei solicitări scrise, care va fi depusă la sediul instituției.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Secretar general al instituției, sediul Primăriei orașului Negru Vodă, str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, jud. Constanța;

Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar:

de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit;

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20 Iunie 2023, ora 16:00

Informații privind ofertele:

– Data-limită de depunere a ofertelor: 27 Iunie 2023, ora 16:00

– Adresa la care se vor depune ofertele: Primăria orașului Negru Vodă, sediu: str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, oraș Negru Vodă, jud. Constanța

– Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat

– Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

Plicurile se vor deschide în data de 28 Iunie 2023, ora 10:00, la sediul organizatorului licitaţiei, Oraș Negru Vodă, Șoseaua Mangaliei, nr. 13, în sala de şedinţe a Consiliului Local Negru Vodă, în prezenta comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.

Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

– Judecătoria Mangalia, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, cod poștal 905500, jud. Constanța, telefon: 0241/755.567 / 0241/755.568, fax: 0241/754.506 (Penal), 0241/755.798 (Civil), E-mail: jud-mangalia-reg@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.06.2023

U.A.T. Oraș Negru Vodă anunță vânzarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor bunuri imobile

You may also like