gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Murfatlar – Informare licitație închiriere clădire destinată unei unități medicale

Avatar photo by

Primăria Murfatlar organizează o altă licitație publică, de această dată pentru închirierea unei clădiri aparținând domeniului public al orașului în vederea realizarea unei unități medicale. Imobilul este situat pe calea București nr. 44, are un regim de înălțime P+1E și o suprafață de 245,22 mp.
Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire în urma unei solicitări scrise care trebuie depusă la sediul primăriei, după plata sumei de 100 de lei care va fi achitată la casieria primăriei sau în cont bancar.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor legate de conținutul caietului de sarcini este 29 mai, ora 16.00.

Ofertanții pot depune ofertele până la data de 7 iunie 2023, ora 10.00.

Ofertele trebuie depuse într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul interior și unul exterior, la registratura Primăriei Murfatlar.

Primăria Murfatlar – Informare licitație închiriere clădire destinată unei unități medicale

Sursa Ziarul Amprenta

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Crucea – Informare proiect «Renovare și eficiență energetică a clădirii publice Cămin Cultural, localitatea Șiriu, comuna Crucea, jud. Constanța»“

Comuna Crucea (Primăria Crucea), ca autoritate contractantă, a atribuit contractul „Execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții «Renovare și eficiență energetică a clădirii publice Cămin Cultural, localitatea Șiriu, comuna Crucea, jud. Constanța»“, prin...