gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 12 – 16 decembrie 2022

Avatar photo by

Raport de activitate săptămâna 12 – 16 decembrie 2022

Poliția Locală

– 112 sesizări telefonice, Whatsapp, primite și rezolvate 86

– 7 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate

– activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic

-verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic

– 26 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane

– 85 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari

– 9 procese verbale trimise spre afișare, 26 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 9 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 7 implementari procese-verbale abateri rutiere

– 24 persoane juridice și 18 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari

– 16 petiții înregistrate

– 3 somații igienizare

 

Gospodarie Comunală

 

– Salubrizare și greblat parcuri

– Întreținere și salubrizare spații verzi

– Lucrări de mentenață la locurile de joacă și mobilierul urban

 

 

 

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

– 1 aviz de funcționare agenți economici

– 21 contracte de concesiune

– 10 verificări documentanți cadastrale

– 75 corespondențe externe

– 52 corespondențe interne

– 6 autorizații de parcare

– 150 cereri registru fose

 

 

 

 

SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE

 

– Total chitante emise 760 din care 360 la ghiseu cu numerar, 146 la ghiseu cu POS, 90 prin Etax, 180 ordine de plata operate

Declaratii de impunere operate in sistem

– 770 declarații cladiri persoane fizice și juridice

– 312 declarații auto persoane fizice și juridice

– 780 declarații teren persone fizice și juridice

– 200 declarații de taxa de salubrizare

– 178 somații și titluri executorii personae fizice

– 434 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice

– 186 amenzi contravenționale operate în sistem

– 42 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice

– 120 adrese diverse

– 41 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu

 

S.P.C.L.E.P Năvodari

Au fost înregistrate:

– 103 cereri pentru eliberare acte de identitate

– S-au înmânat 61 acte de identitate

– S-au înregistrat 4 căsătorii, 2 nașteri

– Au fost eliberate, la cererea persoanelor fizice, 25 de certificate de stare civilă

 

JURIDIC

– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 36 dosare

– 52 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței

– 9 adrese de corespondență internă și 5 către alte instituții și cetățeni

– 31 contracte avizate de legalitate

 

AUDIT

– Prelucrare date primate de la entitatea audită și documentelor specifice

– Actualizare PAIC, întocmire buget afferent anului 2023 pentru activitatea de audit public intern și elaborare de procedure specific

– Studierea legislației pentru misiunea în curs, a ghidurilor și a procedurilor precum și îmbunătățirea cunoștințelor

 

 

 

URBANISM

– 33 certificate de urbanism întocmite

– 21 autorizații de construire întocmite

– 8 adrese de corespondență soluționate

– 15 certificate de atestare a edificării construcției întocmite

– 5 adeverințe de nomenclator stradal întocmite

– 7 proces verbale de receptie

– 6 înștiințări privind valoarea finală a lucrării

 

 

TERMICA

 

– Scarificare, împietruire, cilindrare și asfaltare la balonul situat în curtea liceului “Lazăr Edeleanu”

– Montat bordură la balonul situat în curtea liceului “Lazăr Edeleanu”

– Ridicat capace canalizare pe strada Ogorului

– Confecționare suporți pentru susținere indicatoare “Drum închis”

 

 

 

CLUB SPORTIV NĂVODARI

 

• Sala Sporturilor din Năvodari a găzduit sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 11, o nouă ediție a „Cupei Sărbătorilor de Iarnă”, competiție ale cărei meciuri s-au disputat pe parcursul săptămânii.

 

• Aproximativ 900 de tineri sportivi de la toate secțiile Clubului Sportiv Năvodari au primit cadouri de la Moș Crăciun pentru rezultatele foarte bune pe care le-au avut în acest an.

 

• Secția de fotbal, juniori A1, echipa a încheiat anul pe primul loc al clasamentului cu 57 de puncte, urmată de Victoria Cumpăna și CS Medgidia cu 52 respectiv 49 de puncte. CS Năvodari a câștigat toate cele 19 meciuri jucate, având și un golaveraj impresionant, 168-6. Fotbaliștii antrenați de Florin Adam sunt campionii județului de anul trecut și își doresc să-și mențină titlul și în acest sezon.

 

 

ASISTENȚA SOCIALĂ

 

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

 

– s-au efectuat 7 anchete sociale pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică conf. Legii nr. 226/2021

– s-au primit 10 cereri privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie conform Legii 226/2021, urmate de verificare in programul PatrimVen si inregistrate in sistemul informatic;

– s-au primit 11 dosare indemnizație creștere copil/stimulent de inserție, 2 dosare alocație de stat;

– s-au efectuat două anchete sociale pentru completarea unui dosar pentru acordarea indemnizație creștere copil și a unui dosar pentru acordarea stimulentului de inserție;

– s-au eliberat adeverinţe ( de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic, burse sociale) la solicitarea asistenţilor personali;

– s-au efectuat 4 anchete sociale privind venitul minim garantat(3 anchete reevaluare situație familială și o stabilire drept venit minim garantat);

– s-au intocmit documentatiile privind indemnizatia lunara de handicap: 3 prelungiri(2 persoane adulte cu handicap si un minor cu handicap) si o acordare pentru o persoana adulta cu handicap ;

– s-au trimis prin intermediul serviciilor poștale tichetele sociale cu ocazia sărbătorii Crăciunului pentru un număr de 2008 beneficiari(persoane fără venit-145, persoane cu handicap-462 și pensionari-1401 )

 

Protecția Copilului:

 

 

– 3 adrese noi primite de la DGASPC Constanta si Spital cu privire la verificarea situatiei familiei unor copii spitalizati, stabilirea masurii de plasament familial);

– 7 vizite în teren pentru efectuarea verificărilor și a anchetelor sociale solicitate de diverse instituții, cat si redactarea rapoartelor aferente (monitorizare copii refugiati din Ucraina, sesizare tel.urgenta al copilului 119, familie monoparentala cu copii in situatie de risc);

– 9 adrese de raspuns intocmite/ raporate de vizita si transmiterea lor institutiilor solicitante.

– relații cu publicul in domeniul protectiei familiei si a copilului, acordare informare și consiliere socială părinți cu privire la: demersuri legale pentru rezolvarea unor conflicte familiale, respectarea obligațiilor și drepturilor părintești, beneficii și servicii sociale disponibile pe plan local pentru depășirea unei crize socio-economice cu care se confruntă familiile cu copii;

 

 

Autoritate Tutelară:

 

 

– 5 adrese noi primite de la Judecătorie si Notariate, cu privire la efectuarea rapoartelor psihosociale in dosarele privind: divorț cu minori, stabilire program vizita, reexaminare punere sub interdictie (numire tutore),

– 5 deplasări in teren pentru efectuarea verificarilor/ întocmirea anchetelor psihosociale privind situatia minorilor/ a familiilor acestora;

– 4 adrese de raspuns redactate si transmise instituțiilor solicitante,

– convorbiri telefonice cu partile din dosare pentru solutionarea dosarelor in lucru/ clarificarea unor aspecte si stabilirea vizitelor;

– actualizare evidență cazuri, corespondență cu Judecătoria/ notariate;

– relații cu publicul: informare și consiliere socială privind drepturi si obligatii părintești conform legislatiei in vigoare, procedura de stabilire a masurilor de ocrotire in cazul persoanelor cu dizabilitati conform legislatiei modificate in domeniul autoritatii tutelare/ internate in camine de tip rezidential (respectiv: asistare pentru incheierea unor acte juridice-de catre notariate, consiliere judiciara si stabilire tutela speciala-de catre judecatorie).

 

 

 

 

Protecția Persoanelor cu Handicap

 

 

– s-au efectuat 7 vizite în teren pentru efectuarea anchetelor sociale pentru încadrarea/reîncadrarea în grad de handicap a persoanelor adulte.

– pe parcursul întregii săptămânii personalul serviciului a efectuat verificări în sistemul informațional PatrimVen și a oferit informaţii şi consiliere beneficiarilor care s-au adresat instituţiei noastre, atât la sediu cât şi telefonic şi la adresa de e-mail;

 

 

CENTRU DE ZI PENTRU COPII (CZC)

 

• Copiii și seniorii, beneficiari ai Centrului de Zi pentru Copii si Persoane in Varsta au împodobit pomul de Crăciun cu ornamente confecționate cu mult drag de către mâinile dibace ale acestora. astfel pregatind venirea lui Moș Crăciun.

• Întreg personalul a fost implicat în organizarea Seratei Dansante „Trecut-au anii dans și voie bună” derulată in data de 15.12.2022 ;

• În evidența centrului se află 32 de beneficiari, din care 9 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 23 pe grupa primară, 2 pe consiliere psihologică (un copil doar consiliere, unul inclus și la activitățile socio-educative).

• Se află în lucru 3 dosare pentru accesare servicii la centru – întocmire anchetă socială, referat de admitere și dispoziție de admitere, contracte de servicii;

• S-a finalizat 1 dosar de admitere la centru pentru grupa primară;

• A avut loc o întrevedere cu un părinte privind absențele nemotivate adunate;

• Derularea programului de activități educaționale adaptat perioadei școlare, împărțit în două grupe:

o 09:00 – 12:00 ciclul gimnazial

o 12:00 – 15:00 ciclul primar.

o Sprijin efectuare teme;

o Lucru pe fișe individuale adaptate în funcție de obiectivele specifice fiecărui beneficiar;

• S-a derulat programul de socializare și recreere, aferente fiecărei zile: Repetiție poezii și colinde de Crăciun.

 

CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ (CZPV)

• În prezent se află în evidența centrului 23 de beneficiari;

o Au fost contactați toți beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă pentru a fi invitați să sosească la sediul Centrului pentru a-și primi cadourile oferite de oameni de bine ai orașului;

o A fost efectuată socializare cu beneficiarii CZPV; Au fost primiți colindători, a fost încurajată o interacțiune relaxantă unde s-a cântat și au fost dăruite cadouri vârsnicilor;

o A fost operat dosarul personal și de servicii al unuia dintre beneficiarii CZPV;

o Au fost efectuate nota de comandă și propunerea de angajare pe marginea Referatului de necesitate ce cuprinde materialele necesare pentru desăfășurarea orelor de terapie ocupațională din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă;

o A fost efectată o deplasare pe teren pentru a se verifica situația unei persoane aflate în situație de risc;

o A fost efectuat controlul medical periodic.

o S-au desfășurat următoarele activități de socializare și terapie ocupațională:

o SOCIALIZARE: discuții libere între beneficiari;

o LUDOTERAPIE: jocuri de societate;

o MELOTERAPIE: audiții muzicale și repetiții colinde;

o ERGOTERAPIE: turnare piese decorative de porțelan;

o Se derulează mini-proiectul “ATELIERUL CRĂCIUNIȚELOR”;

o Aranjare masă cu obiectele lucrate de seniorii centrului ce au fost dăruite participanților la Serata Dansantă;

 

 

UNITATEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU (UID)

 

• Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

• Au fost înregistrate fișele de monitorizare servicii, aferente fiecărei zile de lucru, pentru fiecare beneficiar în parte;

• Au fost contactați telefonic beneficiarii UID pentru a li se aduce la cunoștință că serviciile sociale de îngrijire vor avea continuitate chiar și în situația în care unul dintre îngrijitori va solicita concediu; În acest sens a fost elaborat și un Raport de convorbire telefonică;

• Au fost efectuate Referate și Dispoziții de suspendare ale acordării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pentru doi beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice; La bază au stat înștiințările dânșilor cu privire la faptul că pentru o anumită perioadă de timp vor pleca din localitate și vor primi îngrijire din partea familiei;

• A fost efectată deplasare pe teren în echipă mixtă – asistent social și îngrijitor la domiciliu la toți beneficiarii UID pentru a li se oferi atenții, cadouri din partea oamenilor de bine ai orașului;

 

 

Activitate specifică pentru aplicarea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară

 

• S-au colectat date actualizate ale minorilor ucraineni aflați pe teritoriul Orașului Năvodari care vor fi transmise DGASPC Constanta;

• Zilnic s-au furnizat informații telefonic, prin email și la sediu privind mecanismul de decontare al cheltuielilor;

• S-au transmis adrese de răspuns privind refuzul de acordare a plăților pentru cererile care nu

​respectă reglementările legale în vigoare;

• Au fost procesate cererile de decont privind cheltuielile efectuate în luna noiembrie (peste 2500 de cereri) și s-a transmis către ISU Dobrogea bugetul necesar;

• Se colaborează cu autoritățile competente în vederea transmiterii de date pentru verificarea realității datelor consemnate în cererile de decont;

• Este în derulare o cercetare penală cu privire la realitatea datelor consemnate în cererile de decont.

 

Achizitii Publice și Management Programe

 

PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

• au continuat lucrările de construcții la Liceul Lazăr Edeleanu Năvodari –fiind executate următoarele tipuri de lucrări:

• au fost încheiat actele adiționale nr. 10, 11 și nr. 12/2022 privitoare la ajustarea valorii situațiilor de lucrări conform prevederilor legale;

• s-a finalizat montajul placajului ceramic aferent fatadei ventilate, au fost finalizate lucrările la fațadele clădiri, la acoperiș, fiind montate parasolarele și panourile fotovoltaice, fiind executate lucrările de amenajare a spații parterul clădirii inclusiv toaletele destinate persoanelor, fiind finalizată montarea tâmplăriei exterioare, a ușilor și a geamurilor pentru toate corpurile de clădire fiind finalizată și execuția părții laterale dinspre sud – glafurile exterioare;

• au fost amenajate rampele pentru persoanele cu dizabilitati, iar pe fațada posterioara s-a montat sistemul de susținere al ceramicii si al saltelelor de vată;

• la interior au fost montate echipamentele HVAC, necesare pentru punerea in funcțiune a panourilor fotovoltaice și a fost finalizata hidroizolația la cele doua accese in clădire ( usa de acces a cadrelor didactice si ușa de acces a elevilor);

 

 

 

 

PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

• pentru a mări capacitatea portantă a terenului de fundare și pentru a preveni tasările diferențiale, a fost demarată execuția lucrărilor de săpătură și de compactare a zonei rezultate necesare pentru amenajarea pernei;

• după execuția lucrărilor de săpătură și execuția lucrărilor de compactare pentru amenajarea fundației se va trece la execuția pernei de loess sau rezultat din carieră;

 

PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂ-CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

• Au fost începute lucrările de execuție a investiției, fiind demarate lucrările de desfaceri și demolare a elementelor de construcție degradate, vechi;

 

PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA SI EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, AXA PRIORITARA 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR, OPERATIUNEA C – ILUMINAT PUBLIC, COD SMIS 126779

• Au fost solicitate clarificări în vederea lămuriri unor aspecte privitoare la ofertele înaintate, urmând ca în perioada următoare să fie încheiat contractul pentru servicii de asistență tehnică, proiectare și execuție ;

• Au fost analizate ofertele tehnice și a fost întocmit un raport în acest sens;

• Sunt analizate ofertele tehnice, finalizarea evaluării ofertelor urmând a se realiza până la sfârșitul lunii în curs.

• A fost încheiat un contract cu un expert cooptat pentru analizarea ofertelor tehnice și atribuirea contractului de execuție de lucrări;

• A fost demarată analizarea documentelor de calificare;

• Au fost depuse 4 oferte din partea unui număr de 4 asocieri formate din 10 operatori economici;

 

PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

• În perioada imediat următoare se vor executa lucrări de montare a unor stâlpi noi de iluminat public, stâlpi care au o arhitectura deosebită;

• A fost finalizată asfaltarea unui tronson si a sensului giratoriu, fiind demarate lucrările de infrastructură;

• A fost frezată îmbrăcămintea asfaltica existenta spre Mamaia Nord si spre girație Năvodari;

• Au fost asfaltate suprafețele frezate cu un strat de BA16;

• Se montează parapet pietonal (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);

• Se montează parapet de siguranță tip greu (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);

• Au fost executate lucrări de betonare trotuar (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari);

• Au fost dezafectați stalpii de electricitate. (partea dreaptă în sensul de mers către Năvodari)

 

PROIECT “ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR”

• urmează încheierea contractului de execuție de lucrări

• au fost analizate ofertele tehnice și financiare, fiind solicitate documentele pentru susținerea DUAE ofertantului clasat pe primul loc;

• s-a emis autorizatia de construire;

• s-a transmis catre ISC anuntul de incepere lucrari;

• s-a transmis catre ISC programul de control al calitatii.

• au fost analizate ofertele pentru atribuirea contractului de lucrări;

• Acest obiectiv se va realiza prin asfaltarea și modernizarea celor mai importante străzi aflate pe traseul mijloacelor de transport în comun – aproximativ 4,3 km de drumuri. Zonele care se vor asfalta sunt strada Rândunelelor, strada Albinelor, strada Constantei, strada Plopilor, strada Recoltei, strada Corbului, strada Nuferilor. În aceste zone se va avea în vedere redimensionarea trotuarelor, reamenajarea spațiilor verzi de aliniament, reconfigurarea traseelor de autobuz si prelungirea acestora si in zone periferice ale orașului, investiții necesare dacă avem în vedere stadiul avansat de degradare al infrastructurii rutiere si infrastructura nemodernizata ale unor străzi din anumite zone ale orașului. De menționat este faptul că str. Plopilor va fi modernizată în întregime prin lărgirea la 4 benzi, asfaltare integrală, amenajarea spațiilor verzi – rulouri de gazon, modernizarea aleilor pietonale, realizarea de piste de bicicliști, stații de bike-sharing si rasteluri pentru biciclete.

 

PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020”

• A fost reluată procedura de achiziție publică în vederea încheierii unui nou contract de achiziție publică;

• Datorită slabei activități la nivelul șantierului, a fost reziliat contractul de execuție de lucrări, a fost înaintat și aprobat un proiect de hotărâre prin care s-a actualizat prețul lucrărilor de investiții în conformitate cu prevederile legale;

• Au fost realizate lucrările de deviere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare de pe amplasament;

• Au fost executate lucrările de săpătură a fundației;

• În cadrul programului Anghel Saligny a fost aprobată realizarea proiectului

 

PROIECT “ASFALTARE TRAMĂ STRADALĂ ZONA MAMAIA-SAT, ORAS NĂVODARI”;

• A fost propus spre aprobare și aprobat proiectele de hotărâre pentru depunerea proiectelor în vederea finanțării prin PNRR;

You may also like