gazetajudeteana.ro

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 25-29 aprilie 2022

de

Primăria Năvodari Raport de activitate săptămâna 25-29 aprilie 2022
Politia Locala
– 33 sesizări telefonice, Whatsapp, 112 primite și rezolvate
– 6 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
– 5 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
– 69 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
– 17 procese verbale trimise spre afișare, 11 procese verbale trimis spre executare silită în alte localități, 7 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 3 implementari procese-verbale abateri rutiere
– 2 somații pentru autoturisme abandonate
– 6 procese verbale de contravenție afișate la domiciliu
– 13 persoane juridice și 10 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
– 3 somație pentru igienizare
– acordare de sprijin și îndrumare refugiaților din Ucraina
– participarea la acțiuni de ecologizare pe raza U.A.T. Năvodari
– fluidizare circulație Pod – zilnic
– verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea
Gospodarie Comunala
– Verificare sisteme de irigare și programatoare existente
– Igienizare cimitir
– Reparații, mobilier stradal vandalizat, semne circulație și locuri de joacă
– Igienizare cimitir
– Mentenanță Biobază
– Amenajare spațiu verde bl. RA3, RA4
– Montare sistem de irigare RA3 și RA4
– Tuns rulouri de gazon
– Văruit pomi parcuri și domeniu public
S.P.C.L.E.P Năvodari
Au fost înregistrate:
– 82 cereri pentru eliberare acte de identitate
– S-au înmânat 83 acte de identitate
– S-au înregistrat 3 nașteri, 1 divorț
– Actualizare Registru Național de Evidență a Persoanelor pentru 94 de persoane
– S-au furnizat datele a 32 persoane la cerere a unor autorități publice sau persoane fizice
– 4 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale
Juridic
– Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 10 dosare
– 15 comunicări de hotărâri judecătorești
– 9 citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
– 13 adrese de corespondență internă și 9 către alte instituții și cetățeni
Audit
– Pregătirea documentelor, pe etape, și analizarea documentației în cadrul misiunii de audit public intern ce se desfășoară în această perioadă
– Analizarea documentelor în vederea efectuării inițiale a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit
Serviciul Impozite si Taxe
• 120 certificate fiscale emise la persone fizice si juridice
• Total chitante emise 710 din care 290 la ghiseu cu numerar, 118 la ghiseu cu POS, 52 prin Etax, 250 ordine de plata operate
• Declaratii de impunere operate in sistem
– 330 declarații cladiri personae fizice și juridice
– 104 declarații auto persoane fizice și juridice
– 310 declarații teren persone fizice și juridice
– 144 declarații de taxa de salubrizare
– 232 modificari/completari de roluri persone fizice și juridice
• 186 amenzi contravenționale operate în sistem
• 52 somații + titluri executorii persoane fizice
• 16 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
• dosare de transformare a amenzilor în munca în folosul comunității
• 68 corespondență, adrese
• 11 amenzi pentru declararea cu întârziere emise la ghișeu
• 7 dosare de scutire plată pentru persoane cu dizabilități
Clubul Sportiv Năvodari
Calendar competitional
Secția de rugby, sâmbătă, 30 aprilie, ora 11, Stadionul Tepro, Politehnica Iași – CS Năvodari, meci din Liga Națională de Rugby. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.
Secția fotbal seniori, sâmbătă, 30 aprilie, ora 13, Stadionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Constantin Funda) – Axiopolis Cernavodă, meci din Liga a 4-a.
Juniori A1, sâmbătă, 30 aprilie, ora 11, Stadionul Flacăra, CS Năvodari (antrenor Florin Adam) – Axiopolis Cernavodă, meci din Liga a 4-a.
Juniori C2 (antrenor George Focan) vineri, 29 aprilie, ora 10,30 Farul Constanța – CS Năvodari,
Juniori B1 (antrenor Adrian Manea) vineri, 29 aprilie, ora 14, teren sintetic, CS Năvodari – Farul Constanța,
Juniori E2, (antrenor Marius Dinicu), vineri, 29 aprilie, ora 16, teren sintetic, CS Năvodari – Victoria Cumpăna,
Juniori D2, (antrenor Ciprian Cazan), sâmbătă, 30 aprilie, ora 8,30, teren sintetic, Real Năvodari – CS Năvodari.
Secția de kempo, joi 28 aprilie, 11 sportivi de la CS Năvodari au participat la un sparring organizat de CSM Ploiești, alături de sportivi de la alte trei cluburi. Antrenor Marcel Jipeanu.
Miercuri, 27 aprilie, Primăria orașului Năvodari a inițiat o serie de acțiuni privind curățenia de primăvară, la care au participat toți sportivii, antrenorii și angajații de la Clubul Sportiv Năvodari.
Administrarea Domeniului Public și Privat
– 15 avize de intervenție
– 10 avize de funcționare agenți economici
– proces verbal de recepție
– 21 contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri
– 20 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații + cereri înscriere OCPI
– 31 autorizații de parcare
– 29 vizări autorizații taxi, aviz traseu, certificate înregistrare autovehicule lente, radieri buldo, aviz publicitate
– Verificări imobile din sectoare cadastrale pentru lucrări de înregistrare sistematică
– 5 avize de ocupare a domeniului public
– 94 documente de corespondență externă
– 101 documente corespondență internă
– 2 acorduri de intabulare
– 8 sesizări iluminat public
Asistență Socială
Protecția Copilului:
– 6 cazuri noi privind verificare situatie copii in dificultate, mame minore (adrese primite de la DGASPC Constanta, SCJU Constanta),
– 3 vizite la domiciliul familiilor in dificultate;
– 3 rapoarte de anchete sociale, redactate si transmise institutiei solicitante, referitoare la monitorizari mama minora, reintegrare copil in familia naturala si copil in dificultate,
– convorbiri telefonice si intrevederi cu parinti aflati in evidenta DAS, pentru monitorizarea situatiei copiilor din ingrijire si intocmirea rapoartelor aferente – 3 cazuri;â
Autoritate Tutelară:
– 3 vizite în teren in vederea verificarii situatiei minorilor aflați în grija unui părinte (în dosarele aflate pe rolul judecatoriei/notariate),
– transmitere rapoarte psihosociale intocmite si dispozitie curatela adult catre institutiile solicitante (judecatorie),
– actualizare evidenta adrese Autoritate Tutelara, evidenta situatie tutele-persoane puse sub interdictie,
Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială
– s-a efectuat o anchetă socială în vedere schimbării reprezentantului legal al alocaţie de stat;
– s-a transmis situaţia lunii aprilie 2022 privind alocaţiile de stat, indemnizaţie creştre copil, stimulent de inserţie , alocaţie de susţinere a familiei şi a venitului minim garantat prin intermediul platformei PCUE;
– s-au întocmit documentele pentru:
• prelungirea unui contract individual de muncă al unui asistent personal al unui adult cu handicap grav;
• încetarea suspendarii de drept a unui contract individual de muncă al unui asistent personal;
– s-a instrumentat o solicitare privind acordarea unui ajutor financiar;
– s-au efectuat două anchete sociale privind stabilirea dreptului la venitul minim garantat conform Legii 416/2001;
– s-au efectuat două anchete sociale privind stabilirea alocaţiei de susţinere a familiei şi o anchetă privind încetarea acesteia conform Legii 277/2010;
– s-au efectuat 16 anchete sociale privind menţinere măsurilor de protecţie a consumatorului vulnerabil conform Legii 226/2021.
– Compartimentul Protecția Persoanelor cu Handicap

– – vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru adulții cu handicap la solicitarea beneficiarilor, întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare (7 caz.), din care: încadrare în grad de handicap (4 caz.); reevaluare și încadrare în grad de handicap (3 caz.);
– – vizite în teren pentru verificarea din oficiu a asistenților personali ai adulților cu handicap grav (3 caz.), întocmirea rapoartelor și înaintarea acestora conducerii spre semnare;
– – redactare referate și dispoziții privind indemnizațiile lunare pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal (2 caz) și înaintarea acestora conducerii spre semnare, din care: prelungirea indemnizațiilor lunare (1 caz.); acordarea indemnizațiilor lunare (1 caz.);
– -Activități desfășurate conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie:- vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru menținerea dreptului la suplimentul lunar pentru energie (13 cazuri);
CENTRU DE ZI PENTRU COPII
• În prezent se află în evidența centrului 32 de beneficiari, din care 12 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 18 pe grupa primara, 6 pe consiliere psihologica din care doi nu sunt incluși în activitățile socio-educative
• Pe perioada vacantei pascale, programul de activități este 10.00 – 13.00 pentru ambele grupe (gimnazial și primar)
• S-a menținut derularea proiectului comunitar ”Dacă ai nevoie de o haina, poți lua, dacă vrei să ajuți, poți lăsa”, locuitorii orașului donând îmbrăcăminte și încălțăminte, iar persoanele în nevoie vin și iau hainele de care au nevoie de la sediul Centrului de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă. De asemenea, personalul de îngrijire s-a implicat în sortarea hainelor donate;
• Activitățile zilnice incluse și în ”File de calendar” au fost personalizate
• S-a derulat programul de consiliere psihologică individuală și de grup
• S-a asigurat activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor, astfel:
o s-a efectuat triajul copiilor din centru, în medie 17 de copii zilnic;
o s-a asigurat masa calda zilnic si însotirea acestora la servirea mesei.
o s-a verificat stocul de alimente în vederea stabilirii meniului pentru săptămâna următoare, deoarece pe perioada vacantei prezența copiilor alternează;
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ
• S-a asigurat activitatea de asistență socială (diagnoza socială pentru vârstnici, beneficiari ai centrului, respectiv :
o Au fost efectuate verificări ale dosarelor personale și de servicii pentru nouă beneficiari din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă;
o A fost oferită îndrumare și consiliere pentru doi vârstnici din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă;
o Au fost întocmite fișele de reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare pentru trei beneficiari ai Centrului de Zi pentru Persoane în Vâstă;
o A fost actualizat centralizatorul care cuprinde situația dosarelor aferente fiecărui beneficiar în parte din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă;
o A fost efectuată informarea beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă cu privire la „Carta drepturilor beneficiarilor din cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă”.
o Sesiunea de informare a fost consemnată în Registrul de Informare al Benficiarilor, întregul proces a fost încheiat cu un Proces Verbal;
• Se află în evidență un număr 21 persoane în vârstă;
UNITATEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU
S-au asigurat activitățile de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiari ai Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, opt vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
Urbanism
– 3 certificate de Urbanism
– 5 adrese de corespondență
– 2 certificate de atestare a edificării construcției
– 2 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor
S.C. Termica Distribuție S.R.L.
– Plombe asfaltice în Orașul Navodari
– Asfaltare Str. Macului
– Reparatii trotuar cu pavele autoblocante Str Randunelelor
Registratură
Numărul total de documente înregistrate – 1 041 din care 113 depuse de cetățeni- operațiuni administrative care pot fi efectuate online și nu mai necesită interacțiunea directă între cetățean și funcționarul public, iar 928 documente interne între direcții, servicii, compartimente, birouri.

You may also like