gazetajudeteana.ro

Primăria Murfatlar – Informare anunț angajare director de club sportiv

de

Primăria Oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa, cu sediul în localitatea Murfatlar, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de director club sportiv orăşenesc – post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, timp parţial – 4 ore/zi.

Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul educaţie fizică şi sport şi studii universitare de master în domeniul educaţie fizică şi sport;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
proba scrisă în data de 03.03.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei;
proba interviu în data de 08.03.2022, ora 15.00, la sediul instituţiei.

Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 21.02.2022, la sediul institutiei.

Date contact: Zugravu Simona, telefon: 0241234350, e-mail: simona.zugravu@primaria-murfatlar.ro

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Grădina – Informare proiect „Achiziţia de echipamente din domeniul tehnologiei IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”

În comuna Grădina există mai multe proiecte care se află în dezvoltare. Unul dintre ele este proiectul „Achiziţia de echipamente din domeniul tehnologiei IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activităţii didactice pentru...