gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Techirghiol a lansat licitația pentru pista de biciclete

Avatar photo by

Primăria Techirghiol a lansat, recent, licitația publică în vederea contractării firmei de execuție lucrărilor pentru investiția ,,Creșterea mobilității urbane prin extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete și alee pietonală pe malul lacului Techirghiol”. Valoarea estimată a investiției este de 1.544.492,59 lei fără TVA. Pista va fi amplasată pe marginea aleii pietonale și va permite cetățenilor să se recreeze pe malul lacului Techirghiol.

Primăria Techirghiol, în calitate de Autoritate Contractantă, a publicat marți, 30 ianuarie a.c., Caietul de Sarcini privind execuția de lucrări pentru investiția ,,Creșterea mobilității urbane prin extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete și alee pietonală pe malul lacului Techirghiol”.

Pistă pentru biciclete și alee pietonală de 1 milion de lei

Investiția lucrărilor este în valoare de 1.544.492,59 lei fără TVA și este constituită astfel: Amenajarea terenului – 19.573,74 lei fără TVA; Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială – 13.670,03 lei fără TVA; Pista pentru biciclete – 1.314.405,81 lei fără TVA; Scurgerea apelor – 179.543,01 lei fără TVA; Organizarea de șantier – 17.300 lei fără TVA. Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, respectiv 120.000 lei fără TVA.

Terenul pe care urmează să fie realizată investiția se află în intravilanul orașului Techirghiol, județul Constanța și este domeniu privat al orașului Techirghiol. Se precizează că mobilul se suprapune parțial cu aria naturală protejată NATURA 2000 ROSPA 0061 LACUL TECHIRGHIOL.

Primaria Techirghiol a lansat licitatia pentru pista de biciclete

Cine sponsorizează lucrările

Cele 1,5 milioane de lei sunt investite prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență în vederea execuției lucrărilor, prin care își propune să îmbunătățească condițiile de mobilitate urbană și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi.

Primăria Techirghiol a lansat licitația pentru pista de biciclete

You may also like