gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Peștera – Informare digitalizare cu bani europeni

Avatar photo by

Consiliul Local Peștera va achziționa un Sistem Informatic Integrat în cadrul proiectului “Digitalizarea serviciilor primăriei”. Anunțul de achiziție publică a fost publicat pe SEAP. Valoarea estimată a contractului este de 855.734,69 lei.

Ofertele sau cererile de participare pot fi depuse până pe data de 26.02.2024, ora 15:00, acestea urmând să fie deschise în aceeași zi în SEAP.

Autroritatea publică locală Peștera dorește achiziționarea de produse COTS Software și servicii auxiliare acestora în vederea digitalizării activității primăriei.
Detalierea tehnică se regăsește la nivelul caietului de sarcini. Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 5 a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor.

Prin dezvoltarea infrastructurii TIC, în cadrul primăriei Peștera, județul Constanța se va obține debirocratizarea sistemului administrativ ceea ce va conduce implicit la un acces rapid la informații, la un proces de comunicare eficientizat, și nu ultimul rând la economisirea resursei “timp” atât de importantă pentru contribuabil, cât și pentru funcționarul public. Dorința instituției de a-și îmbunatati imaginea în ceea ce privește serviciile oferite cetățenilor, modul de lucru inter, modul de lucru offline/online, viteza de răspuns și, nu în ultimul rând, tehnologiile folosite, conduc la necesitatea obținerii finanțării pentru a oferi un proces de digitalizare responsabilă construită în folosul comunitatii.

Contractul va fi atribuit în baza criteriului „cel mai bun raport calitate – preț“. Achiziția se refera la un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene. Mai exact este vorba despre Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR/2022/C10, componenta 10 – Sistem Informatic Integrat în cadrul proiectului „Digitalizarea serviciilor comunei Peștera”.

Lista principalelor livrari efectuate în cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privați;

Responsabili de atribuirea contractului

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante resonsabile de organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție sunt: Nicoleta Vrabie – primar; Silviu-Leonard Mocanu – viceprimar; Lenuța Preda – secretar general; Ionica Ion – contabil; Danieluța Dragnea – responsabil Achiziții; Daniela Beșliu – responsabil tehnic; Lenuța Preda – MP. La aceștia se adaugă consilierii locali: Manuela Ardeleanu; Marius-Daniel Bolbocianu; Marian Butoi; Călin Remus; Cosmin-Nicolae Chiper; Vladimir Decu; Paraschiva Demirel-Bobe; Georgeta Nistor; Elena Peteu; Cristinel Suciu; Ionela Vieru; Constantin-Silviu Vîlcu; Constantin Oprea – membru CS; Alis Nedelea – membru CS; Adrian Vrînceanu – membru supleant CS; Irina-Elena Manoliu – expert cooptat.

În secțiunea Documente puteți consulta anunțul de paricipare la licitație, care a fost publicat pe SEAP.

 

Primăria Peștera – Informare digitalizare cu bani europeni

You may also like