gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Fântânele – Informare dotare mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale prin PNRR.

Avatar photo by

Şcoala din comuna Fântânele va avea mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale noi după ce reprezentanţii administraţiei publice locale au pus în practică un proiect prin PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 de luni, până la data de 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea infrastructurii şi a resurselor tehnologice necesare pentru Şcoala Gimnazială nr.1 Fântânele, fiind astfel permis accesul elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică şi sporirea calității și siguranței mediilor de învățare pentru elevi prin dotarea cu echipamente TIC, mobilier şi materiale didactice a sălilor de clasă.

Mai exact, obiectivele specifice vizează dotarea laboratorului de informatică prin achiziţia unei table interactive, sistem all-in-one, laptopuri, multifunţională, cameră pentru videoconferinţă şi altele.

De asemenea, tot în cadrul acestui proiect se vor dota sălile de clasă cu mobilier şi materiale didactice prin achiziția a 200 de bănci şi scaune, catedre pentru profesori, dulapuri şi alte materiale didactice.

Valoarea totală a proiectului este de 423.789,74 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 329.926,02 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 62.685,95 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 31.177,77 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului sunt asigurate de UAT comuna Fântânele.

Primăria Fântânele – Informare dotare mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale prin PNRR.

You may also like