gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mihail Kogălniceanu – Informare licitație pentru sortarea, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale

Avatar photo by

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu a lansat în cursul zilei de luni, 15 ianuarie a.c., o procedură de licitație publică în vederea atribuirii contractului pentru delegarea gestiunii a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mihail Kogălniceanu. Contractul are o valoare de 870.200 de lei, fără TVA, termenul limită de participare fiind 26 ianuarie a.c..Primăria comunei Mihail KogălniceanuContractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect prestarea de către operatorul economic delegat a următoarelor activități componente ale serviciului public de salubrizare a localităților: sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat prin deșeurile municipale în stații de sortare, tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite pe căile publice, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitate interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitul de deșeuri.Durata contractului este de 1 an și are o valoare de 870.200 de lei, fără TVA.Stația de sortare va asigura sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din aria administrativ-teritorială a UAT Mihail Kogălniceanu, respectiv satele Palazu Mic și Piatra, la care se adaugă comunitățile care locuiesc în Grupul Social Sibioara și Grupul Social Ceres. Populația deservită de stația de sortare este de circa 10.100 de locuitori.

You may also like