gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare proiect de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare în zona riverană Mării Negre din comună

Avatar photo by

Primăria comunei Corbu reprezentată prin primarul Vasile Lumînare, titular al proiectului: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în zona riverană Mării Negre, comuna Corbu, județul Constanța, amplasat în comuna Corbu, sat Corbu, De547, De574, De576, De578, De608, De608A, De613, județul Constanța anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța de pe strada Unirii, nr. 23 din Municipiul Constanța, zilnic, între orele 09.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primăria Corbu – Informare proiect de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare în zona riverană Mării Negre din comună

You may also like