gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Techirghiol – Informare proiect concesionare a sistemului de iluminat public al orașului

Avatar photo by

Primăria Techirghiol a lansat recent licitația pentru atribuirea contractului ce are ca obiect delegarea de gestiune prin concesionare a sistemului de iluminat public al orașului.
Primăria Techirghiol a lansat licitația pentru atribuirea contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Orașul Techirghiol prin contract de concesiune, constând în activitățile de operare propriu-zisă, gestiune, administrare, exploatare, întreţinere-menţinere, precum şi activitățile de pregătire, proiectare, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public, în conformitate cu obiectivele concedentului.

Valoarea acordului-cadru este de 5.256.258,75 de lei, iar durata acestuia este de cinci ani.

Obiectul concesiunii este Serviciul de Iluminat Public din Orașul Techirghiol, care presupune următoarele activități:

Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de Iluminat Public (SIP), proprietate a Autorității delegatare;
Întocmirea documentațiilor tehnice, pe etape, la solicitarea autorității contractante, în funcție de alocările bugetare existente pentru realizarea lucrărilor de investiții conform legislației în vigoare;
Întreținerea şi menținerea în funcțiune a sistemului de iluminat public; Realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători prin montare/demontare echipamente;
Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public conform documentațiilor tehnice solicitate;
Preluarea reclamațiilor sistemului de iluminat public și conducerea operativă prin dispeceratul concesionarului.

Primăria Techirghiol – Informare proiect concesionare a sistemului de iluminat public al orașului

You may also like