gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare şedinţă extraordinară Consiliului Local al comunei Valu lui Traian 27.12.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 27.12.2023 (miercuri) ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiții: ”Asfaltare străzi și trotuare în Comuna Valu lui Traian, județul Constanța”
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiții: ”Asfaltare străzi și trotuare– Lucrări suplimentare, Comuna Valu lui Traian, județul Constanța”
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiții: ”Racorduri canalizare menajeră Locuințe zona C- Comuna Valu lui Traian, județul Constanța”
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiții: ”Racorduri de canalizare menajeră Locuințe zona C- Localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, Racorduri la canalizare –Etapa I”
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiții: ” ”Asfaltare alei și amenajare spații verzi cimitir ortodox și musulman, zona F vest, comuna Valu lui Traian, jud. Constanța”
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).

Primăria Valu lui Traian – Informare şedinţă extraordinară Consiliului Local al comunei Valu lui Traian 27.12.2023

You may also like