gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Poarta Albă – Informare delegare gestiune prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare, mecano-biologică și depozitare a deșeurilor reziduale/reciclabile

Avatar photo by

Primăria Poarta Albă a aprobat în Consiliul Local un proiect de hotărâre ce vizează delegarea gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare, mecano-biologică și depozitare a deșeurilor reziduale/reciclabile din Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Poarta Albă, fără punerea la dispoziție a infrastructurii.

Proiectul a fost aprobat, conform studiului de oportunitate aprobat. Obiectul proiectului este:
Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate din deșeurile municipale colectate din UAT comuna Poarta Albă, în stații de sortare
Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale din UAT Comuna Poarta Albă, în instalațiile integrate de tratare
Eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, provenite din UAT comuna Poarta Albă.
A fost mandatat primarul comunei Poarta Albă să semneze, în numele comunei, contractul de delegare de gestiune pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilo reziduale/reciclabile din cadrul comunei, care se va încheia prin modalitățile prevăzute conform legislației în vigoare, mai precis Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria Poarta Albă – Informare delegare gestiune prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare, mecano-biologică și depozitare a deșeurilor reziduale/reciclabile

You may also like