gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta CL 12.12.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 12.12.2023 ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 10 al alin. (1) al art.7 din Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe raza administrativ-teritorială a comunei VALU LUI TRAIAN, aprobat prin H.C.L. nr.188/05.08.2022, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale Clubului Sportiv ”Voința Valu lui Traian”.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(4)

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta CL 12.12.2023

You may also like