gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Saligny – Informare proiect „Construire și dotare casă mortuară din localitatea Făclia, com. Saligny, jud. Constanța”

Avatar photo by

Primăria comunei Saligny, județul Constanța a adoptat hotărârea Nr. 91 din 30.10.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici- actualizați, pentru obiectivul de investiţii :„Construire și dotare casă mortuară din localitatea Făclia, com. Saligny, jud. Constanța”.

Așadar s-a decis Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul de investiţii: ”Construire și dotare casă mortuară din localitatea Făclia, com. Saligny, jud. Constanța”, potrivit documentației tehnico-economice – parte integrantă la prezenta hotărâre.

Primarul comunei Saligny va asigura, cu sprijinul aparatului de specialitate și respectarea actelor normative în materia, ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Amintim că în vară, s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului – teren din domeniu privat, situat în localitatea Făclia, strada Școlii nr. 33, comuna Saligny, județul Constanța, conform CF nr. 102470 și aflat în proprietatea Comunei Saligny, în suprafață de 1.000 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 102470, nr. topo 102470, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiţii: „Construire și dotare casă mortuară, din localitatea Făclia, comuna Saligny jud. Constanța”. Totodată s-a aprobat asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Comuna Saligny, județul Constanța a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). Unitatea administrativ-teritorială Comuna Saligny se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o perioadă de minim 15 ani.

Primăria Saligny – Informare proiect „Construire și dotare casă mortuară din localitatea Făclia, com. Saligny, jud. Constanța”

You may also like