gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

SOCIETATEA „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A – Anunț de interes general

Avatar photo by

SOCIETATEA „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A., titular al proiectului :„EXTINDERE CARIERA DE CALCAR G RLIȚA, COMUNA OSTROV “, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ȘI NU ESTE NECESARĂ PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “EXTINDERE CARIERĂ DE CALCAR G RLIȚA, COMUNA OSTROV “, propus a fi amplasat în județul Constanța, com. Ostrov, sat Gârlița, str. Stadionului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția mediului, str. Unirii nr.23, Constanța, judetul Constanța, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 și vineri între orele 8- 14 , precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

SOCIETATEA „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A – Anună de interes general

You may also like