gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta CL 23.11.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 23.11.2023 ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al Consiliului Local Comuna Valu lui Traian, în cadrul Consiliului de Administrație al Societăţii „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN” SRL, care va aproba măsurile specifice necesare pentru aplicarea Legii nr.296/2023.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.102/25.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.05.202, cu modificările și completările ulterioare..
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în vederea achiziţionării unei biciclete de competiție, domnului Harasim Mihnea- Alexandru – campion național în ciclism.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(4)

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli privind consumul de carburanţi pentru autoturismele care deservesc U.A.T. ComunaValu lui Traian, precum şi a costurilor pentru convorbirile telefonice.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și C(3)

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

8. Proiect de hotărâre privind renunțarea la vânzarea terenului intravilan, lot nr.553, zona F, în suprafață de 228 m.p. situat în comuna Valu lui Traian, str.Progresului nr.5, aprobată prin H.C.L. nr.69/ 11.03.2022
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.259/04.11.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Parcela A 2048/1- A 2048/2, str. Mareșal Averescu nr.37, Parcela V 2040.
Iniţiator- viceprimar IULIA-CLAUDIA IUREA
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Parcela A 394/218.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian în conformitate cu Legea nr.296/2023, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)

14 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)

15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei nr.3 (statul de functii) la H.C.L. nr.158/ 23.03.2012 privind aprobarea înfiinţării Societăţii „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN” SRL, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3

16. .Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul S” Gospodărie comunală Valu lui Traian”SRL, începând cu data de ……..
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unui
teren situat în intravilan.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III, anul 2023

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedinta CL 23.11.2023

You may also like