gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Informare până pe 8 decembrie se pot depune solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun

Avatar photo by

Primăria Oraşului Năvodari, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunţă persoanele interesate că începând cu data de 23.10.2023 se acordă tichete sociale cu ocazia Sărbătorii Crăciunului 2023, pentru categoriile de persoane defavorizate prevăzute în HCL nr. 50/07.03.2023.

Pentru Sărbătoarea Crăciunului 2023, tichetele sociale se acordă următoarelor categorii de beneficiari:
a) beneficiari de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001 – 100 lei/persoană din familie;
b) beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei stabilită în baza Legii nr. 277/2010 – 100 lei/persoană din familie;
c) persoane încadrate în gradul de handicap accentuat sau grav – 100 lei/persoană;
d) pensionari ai căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună, respectiv:
• venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cererii (1.125 lei) – 100 lei/persoană
• cu venit net cuprins între 1.126 lei şi 1.450 lei, inclusiv – 60 lei/persoană
e) persoane cu vârsta peste 60 ani, fără venituri – 100 lei/persoană

Primirea cererilor se va face în perioada 23.10.2023 – 08.12.2023, la Cantina de Ajutor Social (str. Sănătăţii nr. 2, intrarea dinspre Serviciul Taxe şi Impozite), după următorul program:
Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri între orele 08:30 – 12:00
Joi între orele 13:00 – 17:00

Persoanele îndreptăţite se vor prezenta cu actul de identitate în copie şi în original, pensionarii cu cuponul de pensie (copie) şi persoanele încadrate în grad de handicap cu certificatul de încadrare în grad de handicap (copie). Distribuirea tichetelor sociale se va realiza în perioada 11 – 19.12.2023, prin intermediul serviciilor poştale.

O persoană/familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. In cazul persoanelor cu handicap grav şi accentuat care se regăsesc şi în celelalte categorii de beneficiari eligibili, aceştia vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap. Se iau în calcul nu doar pensiile solicitanţilor, ci şi alte venituri realizate din salarii, chirii etc.

Primăria Năvodari – Informare până pe 8 decembrie se pot depune solicitări pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun

You may also like