gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedință CL 25.10.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară de îndată Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.134 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 25.10.2022 (miercuri) ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr.5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ teritoriale Comuna Valu lui Traian, sau aflate în administrarea acesteia, date în administrare către S“GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL, aprobată conform anexei la H.C.L. nr.436/15.12.2017, cu completările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedință CL 25.10.2023

You may also like