gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare închiriere spațiînchiriază trei spații

Avatar photo by

Primăria comunei Corbu, județul Constanța închiriază trei spații aparţinând domeniului public al Comunei Corbu.
Potrivit mesajului postat în Monitorul Oficial în primul caz este vorba despre spaţiul nr. 3 în suprafaţă de 13 mp şi spaţiul nr. 4 în suprafaţă totală de 40,10 mp din cadrul Imobilului “Centru multifuncţional cu activitate medicală pe specialităţi”, situat în comuna Corbu, Str. Principală nr. 287, judeţul Constanţa, număr cadastral 111485-C1, carte funciară 111485, aparţinând domeniului public al Comunei Corbu.

Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, ale H.C.L. nr. 107 din 28.08.2023.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la sediul Comunei Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru contra sumei de 50 de lei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 27.10.2023, ora 12.30, iar data-limită de depunere a ofertelor este 13.11.2023, ora 12.30.

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 15.11.2023, ora 11.00, în sala de şedinţe a Comunei Corbu din localitatea Corbu, Str. Principală nr. 38, comuna Corbu, judeţul Constanţa.

În al doilea caz este vorba despre spaţiul în suprafaţă de 53,27 mp din cadrul imobilului situat în str. Principală nr. 60, comuna Corbu, judeţul Constanţa, nr. cadastral 114363-C1, carte funciară 114363, aparţinând domeniului public al Comunei Corbu.

Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, ale H.C.L. nr. 79 din 30.06.2023.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la sediul Comunei Corbu, Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru, contra sumei de 150 de lei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 06.11.2023, ora 12.30, iar data-limită de depunere a ofertelor este 13.11.2023, ora 12.30.

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 15.11.2023, ora 11.00, în sala de şedinţe a Comunei Corbu din localitatea Corbu, Str. Principală nr. 38, judeţul Constanţa.

Primăria Corbu – Informare închiriere spațiînchiriază trei spații

You may also like