gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Lumina – Informare dotare cu mobilier

Avatar photo by

Primăria Lumina, în calitate de beneficiar, anunță că implementează proiectul S&G Dotări echipamente. Obiectivele proiectului constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a Unităților conexe. Proiectul este finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar valoarea totală este de 2.525.781,36 de lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 2.122.505,35 de lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 403.276,01 lei.

Perioada de implementare este de 19 luni.

Data începerii și finalizării proiectului: 18.08.2023 – 31.12.2024

Codul proiectului: : F-PNRR-Dotari-2023-6339

„În cadrul proiectului va fi dotat un laborator de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități conexe, dotate cu echipamente și vor fi dotate un număr de 45 de săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual.

Vor fi dotate un număr de 45 săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile cu mobilier și materiale didactice

Proiectul va include de asemenea dotarea a 2 cabinete psihopedagogice și săli de sport cu mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport

Beneficiarii finali ai proiectului sunt Școala Gimnazială nr. 1 Lumina și Grădinița cu program prelungit „Luminița““, se arată într-un comunicat al Primăriei Lumina.

Primăria Lumina – Informare dotare cu mobilier

You may also like