gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Mangalia – Informare cesionare terenuri

Avatar photo by

Primăria municipiului Mangalia, județul Constanța a publicat în Monitorul Oficial mai multe anunțuri de concesionare a unor bunuri.

În primul caz este vorba despre vânzarea unui teren în suprafaţă de 16.343 mp (din acte) şi 13.356 mp (din măsurători), situat în Mangalia, str. Ionel Teodoreanu, jud. Constanţa – nr. cad. 108471/CF. 108471, Mangalia. Terenul mai sus menţionat aparţine domeniului privat al Municipiului Mangalia, vânzarea terenului se face în baza H.C.L. nr. 414/28.12.2022 şi a O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire de la Biroul Registratură Informaţii Cetăţeni din cadrul autorităţii contractante Municipiul Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, judeţul Constanţa, contra sumei de 200 de lei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.11.2023, ora 14.00, iar data-limită de depunere a ofertelor este 20.11.2023, ora 16.00.

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe 22.11.2023, ora 10.00, la sediul Municipiului Mangalia din Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, sala de consiliu.

În al doilea caz este vorba despre concesionarea unui imobil teren intravilan şi construcţie Grădina de Vară Venus situată în loc. Venus, str. Iuliu Maniu nr. 5, jud. Constanţa, în suprafaţă de 1.488 mp din acte (1.453 mp din măsurători) “GRĂDINA SPECTACOL CINEMATOGRAF VENUS”, identificat prin nr. cadastral 112343-C1 şi nr. carte funciară 112343, aparţinând domeniului public al Municipiului Mangalia, în vederea desfăşurării unor evenimente cultural-artistice în aer liber, în conformitate cu H.C.L. nr. 149/29.06.2023 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

Cei interesați pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire de la Biroul Registratură Informaţii Cetăţeni din cadrul autorităţii contractante a Municipiului Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, judeţul Constanţa contra sumei de 200 lei/exemplar.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.11.2023, ora 16.00, iar data-limită de depunere a ofertelor – 21.11.2023, ora 16.00.

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe 23.11.2023, ora 13.00, la sediul Municipiului Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, sala de consiliu.

În al treilea caz este vorba despre concesionarea cuvetei Lacului nr. 1 Neptun, tronson 1, lot 2, în suprafaţă totală de 22.617 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Mangalia, înscris în Cartea Funciară nr. 113171 Mangalia, având nr. cadastral 113171, situat în municipiul Mangalia, staţiunea Neptun, jud. Constanţa, în scopul amenajării unor spaţii de agrement inclusiv agrement nautic, turism/cazare, alimentaţie publică, spaţii pentru desfăşurarea activităţilor cultural artistice şi spaţii de expoziţie, în conformitate cu H.C.L. nr. 150/29.06.2023 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire de la Biroul Registratură Informaţii Cetăţeni din cadrul autorităţii contractante Municipiul Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, judeţul Constanţa, contra sumei de 200 de lei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.11.2023, ora 16.00, iar data-limită de depunere a ofertelor – 21.11.2023, ora 16.00.

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc pe 23.11.2023, ora 11.00, la sediul Municipiului Mangalia, Şoseaua Constanţei nr. 13, sala de consiliu.

Primăria Mangalia – Informare cesionare terenuri

You may also like