gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Informare proiect „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și Remus Opreanu”

Avatar photo by

CNSC a adoptat o decizie care vizează rezultatul procedura de achiziție servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru investiția cu titlul „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și Remus Opreanu”
Contestația a fost depusă de Călin Service Total SRL, lider de asociere împotriva rezultatul comunicat de Primăria Medgidia în calitate de autoritate contractantă
Contestatara a avut mai multe solicitări printre care și anularea deciziei autorității contractante prin care oferta depusă de Asocierea condusă de Autoprima Serv SRL a fost declarată câștigătoare
CNSC a respins, ca nefondată, contestația formulată de Călin Service Total SRL și, pe cale de consecință, a admis cererea de intervenție formulată de Autoprima Serv SRL
Decizia este obligatorie iar împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia nr. 2299/C1/2454 la data de 2.10.2023 la contestația înregistrată de Călin Service Total SRL, în calitate de lider al Asocierii Călin Service Total SRL – Cromo Advertising SRL – Cromo Advertising SRL – Gesic Prod SRL – Corsem Impex SRL – Talpac SRL a contestat rezultatul procedurii comunicat prin adresa nr. 25530/ 24.08.2023 emisă de către autoritatea contractantă Primăria Medgidia în cadrul procedurii simplificate, organizată în vederea atribuirii contractului, având ca obiect: „Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru investiția cu titlul „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și Remus Opreanu” cod CPV 45231221-0.

Prin intermediul contestației s-a solicitat anularea adresei nr. 25530 din 24.08.2023 de comunicare a rezultatului procedurii, a actelor care au stat la baza emiterii acesteia și a celor subsecvente;anularea raportului procedurii nr. 25528 din 24.208.2023, în partea care privește admisibilitatea ofertei desemnate câștigătoare, a actelor care au stat la baza emiterii acesteia, precum și a celor subsecvente; anularea deciziei autorității contractante prin care oferta depusă de Asocierea Autoprima Serv SRL – Gaz Service SRL – Instalații Montaj Tehnologic SRL – Gazmind SRL a fost declarată admisibilă și câștigătoare; obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa verificării admisibilității ofertei depuse Asocierea Autoprima Serv SRL – Gaz Service SRL – Instalații Montaj Tehnologic SRL – Gazmind SRL și obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea contestației.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 49430/11.09.2023, Autoprima Serv SRL
a solicitat la rândul ei admiterea cererii de intervenție și respingerea contestației.

În baza documentelor depuse de părți,Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins, ca nefondată, contestația formulată de Călin Service Total SRR, în calitate de lider al Asocierii Călin Service Total SRL – Cromo Advertising SRL – Cromo Advertising SRL – Gesic Prod SRL – Corsem Impex SRL – Talpac SRL în contradictoriu cu Primăria Medgidia și, pe cale de consecință, a admis cererea de intervenție formulată de Autoprima Serv SRL.

Decizia este obligatorie iar împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

Despre firma câștigătoare – Autoprima Serv SRL Constanța

Autoprima Serv SRL (1999), din Constanța, este reprezentată de familia Balagiu Iudit și Adrian, asociați și administratori, cu sediul social pe B-dul Mamaia 181B și în Ovidiu, str. Gării 28 sediu secundar. Balagiu Adrian mai este asociat în societățile Roadmax Construct SRL (2012) și Road Mix Technology SRL (2012) București.

Datele financiare pe 2022 pentru Autoprima Serv SRL (1999) Constanța arată astfel: cifră de afaceri de 147.648.939 lei, profit 14.634.268 lei și 185 angajați. Societatea Autoprima Serv SRL a contractat, în perioada 2013-2021,115 contracte publice în valoare de 69.990.839 euro.

Primăria Medgidia – Informare proiect „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și Remus Opreanu”

You may also like