gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Compania Națională de Investiții – Informare proiect pilot pentru o sală de sport școlară în Ostrov

Avatar photo by

Compania Națională de Investiții SA intenționează să construiască o sală de sport școlară în comuna constănțeană Ostrov în cadrul unui proiect-pilot ce cuprinde și comuna Grindu, din județul Ialomița.
Pentru a putea oferta pentru Lotul 1 (Ostrov), agenții economici trebuie să aibă media pe ultimii trei ani a cifrei de afaceri cel puțin egală cu 12.199.000 de lei, iar pentru Lotul 2 (Grindu), media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani trebuie să fie cel puțin egală cu 4.000.000 de lei.

cni-fisadate-df1190542-1

În plus, CNI cere ca firmele interesate să aibă un număr mediu anual de personal.
În Secțiunea Document poate fi consultat anunțul publicat în SEAP, dar și Fișa de Date.
Compania Națională de Investiții SA intenționează să construiască o sală de sport școlară în comuna constănțeană Ostrov în cadrul unui proiect-pilot ce cuprinde și comuna Grindu, din județul Ialomița.

Informațiile au fost publicate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, unde se precizează că valoarea investiției din Ostrov este estimată la o sumă echivalentă cu peste 1,92 de milioane de euro, la cursul actual.

Denumirea achiziției este „Pachet 31:Proiectare, fază adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție,Proiect pilot: Lot 1:Construire sală de sport școlară str. Florilor, nr. 39, sat Ostrov, comuna Ostrov, județul Constanța Lot 2:Construire sală de educație fizică școlară din sat Grindu, comuna Grindu, județul Ialomița“.

Contractul este împărțit în două loturi, Lotul 1 pentru Ostrov, cu o valoare estimată de 9.529.214,36 de lei fără TVA și, respectiv, Lotul 2 pentru Grindu, a cărui valoare estimată se ridică la 3.037.768,32 de lei fără TVA.

Pentru a putea oferta pentru Lotul 1, agenții economici trebuie să aibă media pe ultimii trei ani a cifrei de afaceri cel puțin egală cu 12.199.000 de lei, iar pentru Lotul 2, media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani trebuie să fie cel puțin egală cu 4.000.000 de lei.

De asemenea, CNI cere ca firmele interesate să aibă un număr mediu anual de personal.

Conform CNI, „se va prezenta o declarație pe proprie răspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat al Ofertantului care prestează servicii și execută lucrări și al cadrelor de conducere din ultimii 3 (trei) ani (cum ar fi: ingineri, subingineri, muncitori calificați, muncitori necalificați) din care să rezulte un număr de minimum: pentru Lotul 1: 21 (douăzeci și unu); pentru Lotul 2: 15 (cincisprezece)“.

Atribuirea contractului se va face prin procedura simplificată, în baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 februarie 2024, ora 15.00, urmând ca ofertele să fie deschise tot atunci, în SEAP.

Pentru Lotul 1, durata fazei de proiectare este de 1,5 luni, alte 13,5 luni fiind pentru execuție, iar pentru Lotul 2 câștigătorii au la dispoziție o lună pentru proiectare și nouă luni pentru execuție

Persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt:
 Director General – Manuela Irina Pătrășcoiu;
 Director Direcția Economică, Achiziții și Resurse Umane – Daniela Ileana Orodel;
 Director Financiar – Mădălina-Elena Babiaș;
 Șef Serviciu Control Financiar Preventiv – Valentin Cherățoiu;
 Director Direcția Promovare Investiții – Georgiana Alexandra Vasilescu;
 Director Direcția Juridică și Contractare – Luiza Andrei;
 Șef Serviciu Avizare și Asistență Juridică – Felicia Carmen Stoica;
 Șef Serviciu Contractare si Monitorizare Contracte – Andra Dragomir;
 Inspector Tehnic – Departamentul Sport și Infrastructură Sanitară – Dorinel Marian Matache;
 Șef Serviciu Achiziții – Daniel Popescu;
Membrii comisiei de evaluare:
 Președinte – Cecilia Piroi;
 Membru 1 – Cosmin Cherecheș;
 Membru 2 – Mădălina Șerban;
 Președinte de rezervă – Andrei Topcea;
 Membru de rezervă 1 – Gabriela Mănescu;
 Membru de rezervă 2 – Mihai Dragomir.

În Secțiunea Document poate fi consultat anunțul publicat în SEAP, dar și Fișa de Date.

You may also like