gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Hârșova – Informare licitație pentru achiziția de servicii de proiectare

Avatar photo by

Primăria Hârșova a lansat , execuție lucrări și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului aferente proiectului de înființare a unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în oraș, pentru a combate fenomenul aruncării necontrolate a gunoaielor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este de 2.261.206,83 lei.

Contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Hârșova“, proiect ce este finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin PNRR, a fost semnat în luna noiembrie 2022, de către administrația locală din Hârșova.

Proiectul prevede construirea unui Centru cu aport voluntar pentru colectarea separată și stocarea temporală a deșeurilor reciclabile, deșeurilor verzi, precum și a fluxurilor speciale de deșeuri generate în orașul Hârșova, cu respectarea caracteristicilor tehnice din proiectul tip aferent Ghidului de finanțare pentru apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 3 – Managementul deșeurilor.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere și a fluxurilor speciale de deșeuri precum: deșeuri voluminoase, deșeuri textile, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri periculoase și altele asemenea, pe care diverși cetățeni le aruncă, la întâmplare, pe spațiul public, la marginea orașului și pe care vor putea să le depoziteze în spaţiile special amenajate, fără a mai risca vreo sancțiune și ajutând la protejarea mediului înconjurător.

Prin implementarea proiectului se urmărește: conștientizarea populației privind impactul deșeurilor asupra mediului înconjurător și importanța colectării separate, modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor, dar și dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătirea pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Primăria Hârșova – Informare licitație pentru achiziția de servicii de proiectare

You may also like