gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Castelu – Informare concesionare servicii de distribuție a gazelor naturale

Avatar photo by

Primăria comunei Castelu, județul Constanța, a scos recent la licitație contractul care vizează concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 209/2019, reprezentând ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv comuna Castelu, judeţul Constanţa, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de construcţii, construcţia, exploatarea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini.Date despre durata contractului și locul prestării serviciilor

Durata contractului de concesiune este de 49 de ani.

Locul prestării serviciilor este comuna Castelu.

Ce trebuie să știe cei care vor să trimită oferte

Adresa la care trebuie transmise ofertele este Comuna Castelu, comuna Castelu, Strada Republicii nr. 58, judeţul Constanţa, cod poştal 907040, Registratură.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor este data de 14.11.2023, ora 11.00, la sediul Comunei Castelu din comuna Castelu, Strada Republicii nr. 58, judeţul Constanţa, cod poştal 907040.

Primăria Castelu – Informare concesionare servicii de distribuție a gazelor naturale

You may also like