gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – Informare comunicat de presă privitor la ședința ordinară a lunii septembrie din cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Avatar photo by

Ședința ordinară a lunii septembrie, desfășurată în cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

Ieri, 28 septembrie 2023, membrii Consiliului Local Municipal Medgidia s-au întrunit în cadrul ședinței ordinare a lunii în curs pentru a vota cu privire la cele 21 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Startul activității a fost dat prin votarea hotărârilor privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie – decembrie 2023 și desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Medgidia în Consiliile de Administrație ale unor unități de învățământ preuniversitar din municipiul Medgidia, începând cu anul școlar 2023 – 2024.

La punctul trei pe ordinea de zi a fost analizată și aprobată aderarea comunei Maia din județul Ialomița la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa”.

În continuarea ședinței a fost aprobată vânzarea prin licitație publică a imobilelor terenuri în suprafață de 20.500 mp, 464 mp, 519 mp, 431 mp, 1.242 mp și 753 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificate cu numerele cadastrale 111139, 111111, 111092, 111064, 110873 și 111038, situate în intravilanul mun. Medgidia, str. Progresului, nr. 14A, str. Kemal Agi Amet, nr. 2B BIS, str. Podgoriilor, nr. 17°, str. Vîlcelelor, nr. 4, Lot 2 și str. Independenței, nr. 12°.

Votul majoritar al consilierilor locali a asigurat admiterea proiectului privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MySmis 130963.

Cu numărul șase pe ordinea de zi a fost aprobată modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.

Următoarele două proiecte de hotărâre au fost referitoare la validarea Dispozițiilor primarului municipiului Medgidia cu nr. 1233 și 1235/2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Medgidia, în sumă de 4.005.119,78 lei la data de 31.12.2022 și aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare a unităților de învățământ, la data de 31.12.2022, modificată prin Dispoziția nr. 1247/2023.

Consilierii locali au analizat și admis proiectele de hotârâre de inițiere a procedurii de vânzare a imobilelor terenuri intravilane aflate în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 70 mp, 299 mp și 37 mp, situate în municipiul Medgidia, str. Independenței, nr. 11A, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2 și str. Silozului, nr. 32F, având numerele cadastrale 104543, 103581 și 108805, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Deasemenea, a fost votată repartizarea unei unități locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.

Poziția cu numărul șaptesprezece pe ordinea de zi a fost ocupată de atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 10646/21.09.2023.

Prin votarea următorului proiect de pe ordinea de zi a fost aprobată documentația tehnico-economică – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitarea, modernizarea și dotarea – Sală Multifuncțională și Bazin Olimpic  din cadrul Complexului Sportiv Iftimie Ilisei, municipiul Medgidia”.

Penultimul proiect de hotărâre admis a privit rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2023.

În încheierea întrunirii consilierii locali din municipiul Medgdia au aprobat modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/25.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 10.000.000 lei.

Primăria Medgidia – Informare comunicat de presă privitor la ședința ordinară a lunii septembrie din cadrul Consiliului Local Municipal Medgidia

You may also like