gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Consiliul Județean Constanța – Comunicat de presa 20.09.2023

Avatar photo by

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 20 septembrie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 25 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. 

Primele proiecte au vizat desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța în Consiliile de Administrație, respectiv Comisiile unor instituții subordonate CJC. Astfel, în urma exprimării votului aleșilor locali, domnul Blăgan Eleonor a fost desemnat, membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța. De asemenea, domnul Popa Liviu a fost desemnat reprezentant al Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța, pentru anul scolar 2023-2024. Tot astăzi, a fost desemnat un nou membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, în persoana doamnei comisar-șef, Mădălina-Sorina Vlangăr.

Un alt proiect important a fost cel cu privire la aprobarea declansării procedurii de expropriere pentru obiectivele de utilitate publică „Modernizare DJ 393, tronson Techirghiol-Arsa, Județ Constanța” și „Modernizare DJ 391, tronson Tuzla-Biruința, Județ Constanța. Acestea au fost incluse în lista de obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, iar pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice și accesarea fondurilor de la bugetul de stat, CJC a acordat un mandat Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța. În susținerea acestor demersuri, în urma cărora au fost stabiliți principalii indicatori tehnico-economici și valoarea totală a celor două investiții, aleșii locali au aprobat astăzi amplasamentul lucrărilor de utilitate publică, fiind declanșată, totodată, procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor. Mai multe detalii puteți accesa aici.

Pe ordinea de zi s-au aflat și câteva rectificări bugetare. Acestea au vizat trei instituții subordonate Consiliului Județean Constanța, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța, pe anul 2023. Astfel, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Constanţa a fost majorat cu suma de 1.006.300 lei, în timp ce bugetul Unității de Asistență Medico-Socială Agigea a fost rectificat între capitole, fără a influența valoarea totală a bugetului. O altă rectificare a intervenit în cazul bugetului Teatrului de Stat Constanța. Având în vedere realizările care situează Teatrul de Stat Constanta în elita teatrului românesc, instituția a fost invitată să participe în perioada următoare la importante festivaluri și manifestări culturale de profil. Pentru onorarea acestor invitații, care reprezintă o recunoaștere a valorii instituției, a fost necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificare realizată între capitole. Mai multe informații regăsiți aici

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța a constat în majorarea acestuia cu suma de 12.932.926 lei, modificare fundamentată pe baza execuției bugetare încheiată la data de 31.08.202, precum şi a analizei propunerilor înaintate de către structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu şi a instituțiilor subordonate. Proiectul poate fi consultat aici.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a vizat înființarea serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CabR) Hipocrate, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia. Serviciul, de tip rezidențial, va cuprinde un ansamblu de activități, cu preponderență de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea dezvoltării potențialului personal.

Totodată, Consiliul Județean Constanța vine în sprijinul tinerilor cu dizabilități prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „TINERI IN COMUNITATE”, din cadrul Programului de Interes Național „Inființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilitați de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”. Proiectul vizează construirea a patru locuințe protejate (LPI) în județul Constanta, comuna Topraisar, cu o capacitate totală de 40 de locuri destinate persoanelor adulte cu handicap, dar și modernizarea, reabilitarea și dotarea unei clădiri în vederea realizării unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilități din sistemul de asistență socială, în localitatea Topraisar, județul Constanța. Valoarea totală necesară implementării acestor cinci obiective se ridică la 11.523.008,02 lei cu TVA.

Modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța a făcut obiectul unui alt proiect de hotărâre. Organigrama instituției sanitare prezintă modificări la numărul total de posturi, acestea fiind suplimentate cu un număr de 17 posturi de medici și farmaciști rezidenți, dintre care 11 posturi sunt atribuite SCJU şi alte șase posturi, Centrului de Sănătate Multifuncțional Năvodari. 

Un alt proiect de hotărâre a avut ca obiect aprobarea Organigramei, a Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Teatrului de Stat Constanța. Având în vedere faptul că pregătirea tehnică a spectacolelor impune folosirea de aparatură tehnică complexă, a cărei utilizare necesită atât cunoștințe tehnice și de programare cât și viziune artistică, pentru a asigura imperioasa nevoie de personal tehnic de calitate, cu studii în domeniu, Teatrul de Stat Constanța a propus câteva modificări față de ultima structură organizatorică aprobată. În acest sens, au fost desființate trei posturi vacante ce necesitau studii medii, respectiv ”muncitor mecanic”, ”Maestru sunet” și ”Actor” treapta l, în locul acestora fiind înființate posturi pe studii superioare, respectiv, “Regizor scenă (tehnic)”- gradul I, ”Operator sunet”- gradul IA și ”Actor” -gradul 1. Numărul total de posturi rămâne neschimbat. 

Având în vedere contextul economic complex din ultimi anii, atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial, care a afectat direct piața construcțiilor și a avut drept consecință creșterea semnificativă a prețurilor materialelor, în cazul a cinci proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile s-a impus actualizarea Devizelor Generale, pentru derularea și finalizarea cu succes a investițiilor în cauză. Astfel, aleșii locali au aprobat ajustarea cheltuielilor în cazul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223, tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin”, rezultând o valoare totală actualizată a investiției de 157.210.884,72 lei fără TVA. Pentru finalizarea proiectului „Modernizarea infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 Corbu – Sacele – Istria – Mihai Viteazu” s-a constatat necesitatea încheierii unui act adițional de suplimentare a valorii contractului de execuție de lucrări, de la suma inițială de 86.554.166,59 fără TVA, la suma de 97.889.642,37 lei fără TVA.

În cazul proiectului „Salvarea si punerea in valoare a Mormântului pictat Hypogeu”, valoarea totală actualizată a investiției se ridică la 6.724.585,98 lei fără TVA. De asemenea, pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistică a Cetatii Carsium (Harsova)”, valoarea rezultată urmare aplicării formulei de ajustare, este de 9.180.240,03 lei fără TVA, în timp ce pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, valoarea actualizată a investiției se ridică la 15.143.967,82 lei fără TVA.

Ședința s-a desfășurat în format mixt, fiind prezenți în total 35 de consilieri județeni, dintre care 33 în format fizic, iar doi prin intermediul unei platforme online.

 

Consiliul Județean Constanța – Comunicat de presa 20.09.2023

 

You may also like