gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Cernavodă – Informare achiziții „Servicii de proiectare și asistență tehnică”.

Avatar photo by

Primăria Cernavodă din județul Constanța a semnat un contract, prin cumpărare directă.

Informațiile privind cumpărarea directă au fost publicate pe platforma licitațiapublică.ro, la data de 08 septembrie 2023.

Obiectul achiziției îl reprezintă „Servicii de proiectare și asistență tehnică”.

Date despre achiziție

Este vorba despre servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru construcție existentă, având funcțiune de clădire de utilitate publică, cu o suprafață de maxim 300 mp, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv:

1) ETAPA I – Elaborarea Documentație tehnică pentru Autorizarea lucrărilor de Construcții – D.T.A.C, inclusiv Documentația tehnică de organizarea a execuției lucrărilor – D.T.O.E. – Elaborare Proiect Tehnic de Execuție – P.T., inclusiv Detaliile de Execuție – D.D.E., caietele de sarcini, listele de cantități necesare achiziției de lucrări, precum și comportarea în timp a construcției. – Intocmire lista cu modificări aduse (situație comparativă) prin D.T.A.C și P.T, față de situația propusa prin D.A.L.I (dacă este cazul).

– Elaborare Proiect Tehnic de Execuție actualizat la faza finalizării lucrărilor – „as built”.

2) ETAPA II – Asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, până la finalizarea acestora.

– Asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică a sediului societății Utilități Publice Gospodăria Comunală Cernavodă, conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată a achiziției este de 148.000,00 lei.

Firma ofertantă câștigătoare este SC Palcora Xpert Solutions SRL.

Primăria Cernavodă – Informare achiziții „Servicii de proiectare și asistență tehnică”.

You may also like