gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Corbu – Informare proiect „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială Gheorghe Lazar Corbu“

Avatar photo by

UAT Comuna Corbu, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 1207DOT/2023 din 10.08.2023, a demarat implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială Gheorghe Lazar Corbu“.

Proiectul este finanțat prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI, Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii școlare și preșcolare din cadrul a două structuri ale unității de Invățământ din Comuna Corbu, respectiv Grădinița cu program normal nr. 1 Corbu și Școala Gimnazială „Gheorghe Lazar” Corbu, prin achizitionarea unor dotări ce includ atât echipamente digitale performante cât și achiziționarea unor piese de mobilier și echipamente şi materiale didactice. Obiectivele specifice ale proiectului ce vizează cele două structuri incluse în proiect, sunt următoarele:

Îmbunătățirea infrastructuri digitale, prin achiziționarea de echipamente IT performante, pachete de software, aplicatii informatice atractive pentru elevi şi utile pentru cadrele didactice (display-uri interactive, laptop-uri, imprimante multifuncționale, scannere portabile şi alte tipuri de echipamente digitale)

-Îmbunătățirea nivelului de dotări cu mobilier și materiale didactice specifice, prin achiziționarea de piese noi de mobilier pentru fiecare sala de clasă, pentru sala de sport, mobilier specific pentru laboratoare și cabinete scolare cât și materiale didactice specifice noi și diversificate pentru anumite activitati scolare.

Valoarea totală a proiectului: 967.582,06 lel, iar data de incepere a implementäni proiectului este 11 august 2023, urmând ca acesta să fie finalizat la data de 31 august 2024.

You may also like