gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Limanu – Informare contract servicii Iridex Group Salubrizare activitățile de colectare și depozitare deșeuri

Avatar photo by

Primăria comunei Limanu a atribuit contractul de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor din localitate fără punerea la dispoziție a infrastructurii tehnico-edilitară.

Câștigătorul contractul este Iridex Group Salubrizare SRL iar valoarea acestuia este de 1.323.726 lei fără TVA.

Potrivit contractului, stația de sortare, va asigura sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Limanu, județului Constanța.

Numărul mediu anual de locuitori din aria unde va opera prestatorul (în speță comuna Limanu) este de 6.426 locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii, cuprinși în 4.680 gospodării individuale, 9 instituţii publice şi 298 agenţi economici.

În perioada sezonului estival se mai adaugă un flux de turisti, în număr de aproximativ 15.000 persoane/sezon pe o perioada de 120 de zile anual.
Deșeurile menajere și similare vor ajunge la stația de sortare colectate impreuna, și anume: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă.

Deșeurile reciclabile colectate impreuna (hârtie/carton, plastic/metal si sticla) vor fi sortate, pe fractii in cadrul statiei de sortare.

Conform estimărilor (bazate pe colectările înregistrate în trecut) cantitatea medie anuală de deșeuri reciclabile sortate va fi de circa 700 tone/an.
În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate de aproximativ 525 tone/an deșeuri de hârtie/carton, plastic, metal și sticlă care vor fi trimise la valorificare. Reziduurile de la sortare (aprox. – 175 tone/an) vor fi transferate, de catre operatorul care efectuează activitatea de sortare, spre depozitare la depozitul cu care Unitatea Administrativ Teritorială Limanu are contract.

You may also like