gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Convocator ședință de îndată CL 09.08.2023

Avatar photo by

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară de îndată Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.134 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 09.08.2022 (miercuri) ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan în suprafaţă totală de 91.297 m.p., situat pe str. Pepinierei, nr.4, lot 2, nr. cadastral-106390, ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 10 m.p., lot 2/2, nr. cadastral-116328 ca fiind de interes public local ian și aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al comunei Valu lui Traian, a terenului intravilan în suprafaţă de 10 m.p., cu destinaţie- amplasare indicator sens giratoriu.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3) și C(5).

Legenda:

C (3) – Comisia pentru buget-finanţe, activităţie conomico-financiare, administraţie publică locală, juridic, disciplină, relaţii cu cetăţenii ;
C (5) – Comisia pentru administrarea domeniului public şiprivat, amenajarea teritoriului şi urbanism.

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedință de îndată CL 09.08.2023

You may also like