gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

CJC – Ședință ordinară CJC 26.07.2023

Avatar photo by

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 26 iulie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 25 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Dintre acestea, proiectul cu numărul 147, cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța Nr. 348/20.12.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționării publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta, a fost respins, în timp ce proiectul cu numărul 149, privind declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societatii Drumuri Judetene Constanta S.A., a fost retras.

YouTube player

Printre cele mai importante proiecte aprobate în ședința de astăzi, au fost cele cu privire la  acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al județului Constanța”, unor personalități cu merite deosebite pe plan cultural, care au obținut rezultate remarcabile pe parcursul activității. Înalta distincție i-a fost acordată doamnei Maria Magiru, în semn de recunoaștere pentru o viață dedicată culturii, cercetării etnografice românești și întemeierii Muzeului de Artă Populară Constanța, precum și domnului Vasile Gherghilescu, pentru o viață dedicată culturii, scenei constănțene și întemeierii Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare” Constanța. 

Alte șapte proiecte de hotărâre au vizat rectificări ale bugetelor de venituri și cheltuieli, în scopul bunei funcționări a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța. Analizând execuția bugetară a fiecărei instituții subordonate și estimând  cheltuielile ce vor fi angajate în viitor, s-au impus majorări, diminuări sau reglări între capitole, după caz. 

În vederea organizării Festivalul SEAStreet, în perioada 28-30 iulie, bugetul Teatrului de Stat Constanța a fost majorat cu suma de 1.000.000 lei. Evenimentul propune un concept unitar de teatru stradal, în mai multe locații din municipiul Constanța și va cuprinde reprezentații ale mai multor trupe internaționale, cu o valoare recunoscută. Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.

Despre majorări bugetare vorbim și în cazul altor patru instituții subordonate CJC. Bugetul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost majorat cu suma de 60.000 lei, ajungând la valoarea de 15.088.862 lei. Această creștere intervine ca urmare a aprobării finanțării lucrărilor de cercetare sistematică a patrimoniului arheologic situat pe șantierele Capidava și Oltina. Bugetul Muzeului de Artă Populară Constanța se majorează și el cu suma de 265.000 lei. Totodată a fost suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Constanța, cu suma de 2.400.000 lei, repartizată astfel: 260.000 lei pentru cheltuieli de personal și 2.140.000 lei pentru cheltuieli de bunuri și servicii. Nu în ultimul rând, a fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanța „Teodor T. Burada”. Aici vorbim de o majorare cu suma de 369.152 lei, ce se datorează propunerii de organizare și desfășurare în perioada 22-24 septembrie 2023, a Proiectului cultural-artistic Huzur-Festivalul Tradițiilor și Gastronomiei Multietnice. Acest festival se dorește a fi un eveniment care să promoveze gastronomia locală și a etniilor conlocuitoare din regiunea Dobrogei, cu scopul de a reconstitui tradițiile și a promova cultura tradițională prin muzică, dansuri și work-shop-uri tematice. 

În cazul Muzeului de Artă Constanța, rectificarea bugetului s-a realizat prin diminuarea cu suma de 152.000 lei, de la 4.636.069 lei, la 4.484.069 lei, iar în ceea ce privește Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța, bugetul a fost modificat între articole și alineate, valoarea totală a bugetului rămânând neschimbată, respectiv 1.237.241 lei. 

Pe baza execuției bugetare încheiate la data de 30.06.2023, precum și a analizei tuturor propunerilor înaintate de instituțiile subordonate CJC, s-a impus rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al județului Constanța. Acesta a fost majorat cu suma de 5.651.192 lei, iar proiectul poate fi consultat aici .

Un alt proiect important a vizat modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța. Printre acestea se numără suplimentarea numărului de paturi, de la trei la opt, în cadrul Compartimentului Chirurgie Toracică al Secției Clinice Chirurgie Generală I, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis Nr. 145. Totodată, în cadrul Secției Clinice Psihiatrie din localitatea Palazu Mare, va fi înființat un compartiment destinat pacienților cronici, cu o capacitate de 12 paturi. Și în cadrul Secţiei TBC Osteoarticular din localitatea Agigea, intervin modificări. Aici va fi înființat un compartiment pentru bolnavi cronici, cu 12 paturi, dar și un Compartiment ATI, cu cinci paturi. 

De asemenea, în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Năvodari se va înființa un laborator pentru analize medicale, cu punct de recoltare probe biologice, dar şi mai multe cabinete medicale: medicină intemă, cardiologie, neurologie, dermatovenerologie, chirurgie generală, otorinolaringologie (ORL), pediatrie, obstetrică-ginecologie, ortopedie şi traumatologie, diabet zaharat şi boli de nutriţie, gastroenterologie, laborator radiologie şi imagistică medicală, săli de tratamente. Mai multe informații puteți accesa aici.

Consiliul Județean Constanța susține dialogul și parteneriatul interinstituțional în vederea organizării de acțiuni, evenimente și proiecte dedicate comunității județului Constanța. În vederea asigurării cadrului și condițiilor adecvate organizării în perioada 25-27 august 2023 a Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”, consilierii județeni au aprobat încheierea unui protocol de colaborare între Centrul Cultural Judetean Constanța „Teodor T. Burada”, U.A.T. Judetul Constanta, prin Consiliul Judetean Constanta și Municipiul Constanța. Evenimentul va avea loc în perioada 25-27 august 2023. Mai multe informații regăsiți aici.

În vederea creșterii și facilitării accesului cetățenilor la cultură, pe întreg teritoriul județului Constanța, consilierii județeni au aprobat modificarea și completarea Hotărârii CJC nr. 102/26.04.2023, prin introducerea Biletului unic de vizitare și pentru Muzeul de Artă Populară Constanța, instituție preluată recent în subordinea CJC. Astfel, instituția culturală se alătură Muzeului de Artă Constanța și Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (cu toate secțiile), în implementarea Biletului unic de vizitare. 

Aprobarea proiectului „Digitalizarea activității Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect, a făcut obiectul ultimului punct înscris pe ordinea de zi. Instituția sanitară intenționează să depună la finanțare acest proiect, cu o valoare totală de 5.900.972 lei cu TVA, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. În vederea depunerii, respectiv implementării proiectului, a fost încheiat un acord de parteneriat între CJC și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Proiectul poate fi consultat aici.

Ședința s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți un număr de 35 de consilieri județeni.

CJC – Ședință ordinară CJC 26.07.2023

 

You may also like