gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 03 – 07 iulie 2023

Avatar photo by

Raport de activitate săptămâna 03 – 07 iulie 2023

Direcția Poliția Locală

 • 162 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și WhatsApp
 • 41 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate
 • Participare la acțiuni cu Poliția Orașului Năvodari = zilnic
 • Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
 • Verificarea cartierului GS Peninsula = zilnic
 • Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
 • 98 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
 • 116 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
 • 47 persoane juridice și 21 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
 • 13 procese verbale trimise spre afișare, 2 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 44 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu
 • 28 petiții înregistrate
 • 1 somații igienizare.

Serviciul Taxe și Impozite Locale

 • 116 certificate fiscale emise la persoane fizice și juridice;
 • Total chitanțe emise: 832, dintre care 352 la ghișeu cu numerar, 230 la ghișeu cu POS, 41 prin Etax, 209 ordine de plată operate;

Declarații de impunere operate în sistem:

  • 302 declarații clădiri persoane fizice și juridice
  • 220 declarații auto persoane fizice și juridice
  • 305 declarații teren persoane fizice și juridice
  • 280 declarații de taxa de salubrizare
  • 370 modificări/completări de roluri persoane fizice și juridice
 • 3 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
 • 96 amenzi contravenționale operate în sistem
 • 52 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
 • 48 adrese diverse.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 • 134 cereri pentru eliberarea actului de identitate;
 • 35 cereri furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
 • 41 cereri eliberare certificate de stare civilă;
 • Au fost întocmite: 1 act de naștere, 3 acte căsătorie și 5 acte de deces;
 • 6 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale;
 • S-au înregistrat: 4 declarații de căsătorie, 3 solicitări de transcriere acte de stare civilă, 3 solicitări de eliberare extrase de stare civilă și 7 mențiuni pe marginea actelor de stare civilă.

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

 • Au fost întocmite 45 Autorizații de parcare
 • Au fost întocmite 35 de contracte de concesiune/cotă indiviză/închirieri
 • 5 verificări documentații cadastrale, planuri de situație, întocmire declarații, cereri înscriere OCPI
 • Au fost întocmite 4 Procese Verbale de recepție
 • Au fost înregistrate 3 vizări autorizație taxi/aviz traseu/aviz publicitate
 • A fost întocmit 1 aviz de ocupare a domeniului public
 • 27 Adrese de corespondență externă
 • 80 Adrese de corespondență internă.

Birou Juridic-Contencios-Administrație Publică Locală

 • S-a derulat pe rolul instanțelor de judecată un număr de 10 dosare;
 • S-a procedat la preluarea corespondenței: 28 intrări (comunicări de hotărâri judecătorești/adrese/documentații; citații – înștiințări termene și solicitări ale instanței)
 • 11 adrese interne – solicitări către alte compartimente
 • 14 adrese externe – către cetățeni și alte instituții
 • 38 de contracte au fost avizate de legalitate (achiziții publice, închiriere, contracte de concesiune)
 • 1 raport în vederea încheierii contractului de superficie.

Compartiment Audit

 • Efectuarea întâlnirilor de lucru, întocmirea listelor de verificare la unele dintre instituțiile aflate în evaluare în cadrul misiunii de audit ce se desfășoară în această perioadă – SNA 2021-2025, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021;
 • Instruire profesională individuală.

Gospodărie Comunală

 • Reparații mobilier stradal
 • Verificare sisteme de irigație
 • Lucrări de întreținere spații verzi
 • Reparat loc de joacă.

Termica Distribuție

 • Amenajare trotuare alei blocuri A2, A3, A4

 • Scarificare și împietruire alei blocuri A2, A3, A4

 • Scarificare și împietruire strada Crăiței, montare bordură mare
 • Reparații trotuare – Strada Constanței
 • Montat limitatoare de viteză oraș Năvodari

 • Marcaje trecere de pietoni oraș Năvodari
 • Marcaje parcări Str. D1.

Serviciul Arhitect-Șef

 • Au fost întocmite 44 de Certificate de Urbanism

 • Au fost întocmite 38 Autorizații de Construire

 • Au fost soluționate 14 adrese de corespondență

 • Au fost întocmite 6 Certificate de Atestare a Edificării Construcției

 • Au fost întocmite 23 de adeverințe de Nomenclator Stradal

 • Au fost întocmite 6 Înștiințări Privind Valoarea Finală a Lucrărilor

 • Întocmire statistică

 • Realizare inventariere privind imobilizările necorporale și imobilizările corporale în curs

 • Operare date în vederea realizării Nomenclatorului Stradal Electronic.

Direcția Asistență Socială

Compartimentul Beneficii de Asistență Socială

 • 1 dosar pentru acordare alocație pentru susținerea familiei și reevaluarea situației prin anchetă socială pentru 2 familii – Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

 • reevaluarea situației prin anchetă socială pentru 2 dosare – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • distribuire tichete grădiniță, luna Iunie 2023 – Legea nr. 248/2015 privind acordarea stimulentului educațional;

 • 1 dosar pentru stimulent de inserție;

 • 3 dosare pentru indemnizație creștere copil până la 2 ani;

 • 7 dosare alocație de stat;

 • s-a întocmit documentația pentru încetarea dreptului la suplimentul lunar pentru energie pentru 2 titulari, care nu mai îndeplinesc condițiile de acordare, conform Legii nr. 226/2021;

 • adresă către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru informații în vederea instrumentării 1 dosar pentru acordarea unui ajutor de urgență pentru cauze medicale;

 • comunicare dispoziții stabilire/modificare/încetare beneficii de asistență socială, prin intermediul serviciilor poștale, către titulari;

 • informare și consiliere beneficiarilor pe tot parcursul programului de lucru, atât la sediu, telefonic, cât și pe adresa de e-mail.

Protecția Persoanelor cu Handicap

 • 6 cazuri – vizite în teren și anchete sociale pentru copii în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, monitorizarea copiilor cu dizabilități;

 • 10 cazuri – vizite în teren și anchete sociale în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora;

 • întocmit documentația pentru acordare indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav pentru 3 persoane adulte și un copil;

 • întocmit documentația pentru 1 încetare CIM asistent personal, ca urmare a decesului persoanei cu handicap grav asistate și 1 suspendare CIM asistent personal pentru concediu creștere copil până la 2 ani;

 • informare și consiliere beneficiarilor pe tot parcursul programului de lucru, atât la sediu, telefonic, cât și pe adresa de e-mail.

Protecția Copilului:

 • 4 adrese noi/solicitări primite de la DGASPC Constanța cu privire la: verificare situație mama-minoră, reevaluare măsura de protecție specială copil, situație statistică sem. I copii exploatați prin muncă, copii in situație de dificultate;

 • 3 vizite în teren pentru efectuarea anchetelor sociale solicitate și întocmirea rapoartelor aferente,

 • 3 adrese de răspuns redactate și transmise instituțiilor solicitante,

 • Actualizarea situației nominale/2023 a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

 • relații cu publicul în domeniul protecției copilului cu privire la: drepturi și obligații părintești, prezentarea serviciilor sociale/beneficii disponibile pe plan local, medierea unor conflicte între părinți.

Autoritate Tutelară:

 • 4 adrese noi/solicitări primite de la Judecătorie, birouri notariale, Parch;et – pentru efectuarea anchetelor sociale în dosarele de: divorț cu minori, stabilire pensie întreținere, cât și pentru instituirea curatelei pentru un minor;

 • 5 vizite în teren pentru efectuarea verificărilor situației unor minori, discuții cu membrii familiei;

 • 4 anchete psihosociale/adrese de răspuns redactate și înaintate instituțiilor solicitante în dosarele aflate în instrumentare;

 • informare și consiliere socială în domeniul autorității tutelare, convorbiri telefonice cu reprezentanții Judecătoriei/Notariat pentru clarificarea unor aspecte din dosarele aflate pe rol, discuții cu părinții minorilor pentru stabilirea programului de vizite la domiciliu.

Centru de zi pentru copii (CZC)

 • În prezent, se află în evidența centrului 32 de beneficiari, dintre care 27 copii au optat pentru prezența pe programul vacanței: program de recuperare școlară asigurat prin educator; program de pregătire școlară pe disciplina matematică printr-un voluntar;

 • 1 dosar pentru prelungirea perioadei de acordare servicii sociale;

 • 3 admiteri/dosare noi pentru copii la Centru;

 • 1 dosar de încetare pentru consiliere psihologică;

 • Activități adaptate perioadei de vacanță: ”România este țara mea” – hartă interactivă pe înțelesul copiilor; Matematica distractivă – ”Jocuri și ghicitori! Mută bețele de chibrituri pentru a obține operațiile corecte! Clasa miilor, unităților și ordinea acestora”; Cinema la noi acasă. Povești românești ”Harap Alb” și ”Cartea cărților”; Jocurile copilăriei: ”Șarada”; Exersăm să nu uităm – compunere ”Vacanța de vară” cu tema ”La mare, la munte, la bunici”; Azi e joi, citiți cu noi! Poveste ”Făt frumos din lacrimă”; Atelier practic medical – ”Si noi putem fi doctori. Să ne înfrângem frica de medic!”;

 • S-au completat: 1 fișă de monitorizare, 1 raport trimestrial de evaluare;

 • S-a acordat masa de prânz în intervalul 12.30 – 13.00;

 • Îndrumare privind accesul la servicii medicale pentru 2 copii, însoțiți de părinți.

Centru de zi pentru persoane în vârstă (CZPV)

 • În prezent se află în evidența centrului 27 de beneficiari

 • S-au desfășurat următoarele activități de socializare și de terapie ocupațională:

– socializare: discuții libere între beneficiari;

– ludoterapie: jocuri de societate;

– ergoterapie: îngrijire grădină terapeutică;

– art-terapie: pictură pe pânză și pe linguri de lemn;

 • S-a demarat procedura de prelungire pentru 4 beneficiari din cadrul centrului;

 • Corespondență cu instituții /ONG pentru identificarea unei măsuri de protecție sau sprijin pentru un vârstnic din comunitate aflat în situație de risc – au fost întocmite adrese trimise către Evidența Populației Constanța, respectiv Mangalia, DGASPC Constanța.

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

 • Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

 • 6 vârstnici din orașul Năvodari au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;

 • S-a demarat procedura de reziliere pentru 2 beneficiari UID;

 • Au fost completate fișele de monitorizare săptămânale pentru fiecare beneficiar.

Cantina de Ajutor Social

 • Acordarea a două mese zilnice (prânz și cină) pentru un număr de 61 de persoane (copii și adulți);

 • Acordarea unei mese calde (prânz) pentru copiii prezenți pe perioada vacanței la Centru de Zi pentru Copii;

 • Evaluare în teren (anchetă socială) pentru un beneficiar în menținerii acordării/încetării pentru masa caldă.

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară

 • 1232 cereri înregistrate în săptămâna 03 – 07.07.2023, cereri pentru acordare sume pentru familii și persoane singure, deponenții fiind persoane refugiate care provin din zona de conflict armat din Ucraina.

 • Grup de lucru – Procedura de acordare sprijin pentru persoanele refugiate, începând cu luna mai 2023. Program depuneri cereri: zilnic, la Centru de Afaceri Năvodari, între 9.00-15.00, iar vineri: între 9.00 – 13.00.

Direcția Achiziții Publice – Management Programe

 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.

 • PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.

 • PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.

 • PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.

 • PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.

 • PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.

 • PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1

Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.

 • PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
 • PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.

 • PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.

 • RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
 • Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
  • Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
  • Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27
  • Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D
  • Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
  • Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST
  • Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4
  • Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3
  • Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4
  • Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
  • Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28
  • Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
  • Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7
  • Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4
 • CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI

Investiția ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – Stațiunea Mamaia – Constanța).

Club Sportiv Năvodari

 • Secția de box: marți, 4 iulie, cinci sportivi de la CS Năvodari au participat la Tulcea la o gală de pregătire, alături de pugiliștii de la Danubius Tulcea. Antrenor: Ferodin Ablalim.
 • Secția de kempo: sportivii de la CS Năvodari au trecut cu brio de probele examenului de grad, după un program de examinare foarte dificil. Antrenor: Marcel Jipeanu.
 • Secția de rugby: antrenamente intense ale echipei de seniori pentru partea a doua a Ligii Naționale de Rugby, care va începe în luna august. Antrenori: Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 03 – 07 iulie 2023

You may also like