gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Valu lui Traian – Informare şedinţă ordinară a Consiliului Local 14.07.2023, ora- 12,00

Avatar photo by

C O N V O C A T O R

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 14.07.2023, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu luiTraian, aprobată prin H.C.L. nr.159/08.07.2022, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri intravilane atribuite în baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2023, pentru realizarea unor lucrări de amenajare la imobilul deținut de unitatea de cult – Biserica Penticostală Betania, situat în comuna Valu lui Traian, str. Stadion nr.1.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(4).
6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru vânzarea construcţiei realizată pe terenul, lot 457, zona F, situat în comuna Valu lui Traian, str. Rapsodiei nr.4, atribuit în folosință gratuită, domnului Tănăsie Laurențiu și renunțarea la vânzarea acestui teren aprobată prin H.C.L. nr.29/20.01.2023.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unor terenuri situate în intravilan.
Iniţiator- consilier local ISLEAM NIRAN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
8. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local și stabilirea apartenenţei la domeniul public al comunei Valu lui Traian, a unor terenuri situate în intravilanul comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local, al Comunei Valu lui Traian, pentru perioada august-octombrie 2023.
Iniţiator- consilier local ISLEAM NIRAN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3).
10. Diverse:
– Scrisoarea nr.14.590/04.07.2023.
– Raport trim. II Registrul Agricol.

Valu lui Traian – Informare şedinţă ordinară a Consiliului Local 14.07.2023, ora- 12,00

You may also like