gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

CJC – Ședinţă ordinară 28.07.2023

Avatar photo by

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 28 iunie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 13 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Două dintre acestea au fost retrase, mai exact, proiectele ce au vizat înlocuirea unor reprezentanți ai CJC, în Consiliul de Administrație al Muzeului de Artă Populară Constanța și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros din Constanța.

YouTube player

Ședința a debutat cu proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Pîrvulescu Florin, precum și vacantarea locului de consilier județean, în urma demisiei acestuia, înregistrată la data de 16 iunie 2023. Proiectul a fost aprobat cu 32 de voturi.
Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a vizat aprobarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța, proiect elaborat în urma analizei execuției bugetare corelate cu propunerile transmise de structurile de specialitate și instituțiile din subordine. Rectificarea s-a realizat fără a influența valoarea totală a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, respectiv, 698.462.734 lei. Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.
Totodată, pentru a asigura execuția bugetară în perioada următoare, aleşii locali au votat rectificarea bugetului și modificarea listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Și în acest caz, rectificarea s-a realizat între capitole, fără a afecta valoarea totală a bugetului, pe anul 2023.
Pe ordinea de zi s-a aflat și modificarea bugetului total alocat Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în vederea implementării proiectului “Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”. Pentru a putea finaliza în bune condiții acest obiectiv din comuna Lumina, s-a impus actualizarea valorii bugetului prin suplimentarea acestuia cu suma de 350.150 lei, necesară punerii în operă a unor lucrări suplimentare, față de cele prevăzute inițial în listele de cantități. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 8.065.623 lei. Mai mult detalii regăsiți aici.
Educația școlară, realizată la standarde cât mai înalte, reprezintă o preocupare permanentă a Consiliului Județean Constanța. Astfel, pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de hotărâre, prin care instituția își propune să rezolve una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul, și anume, insuficiența unităților școlare care să asigure accesul la un proces educațional de calitate. CJC intenționează să depună la finanțare, în cadrul PNRR, proiectul “Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța”. Valoarea totală prevăzută în Devizul General aferent documentației tehnico-economice, aprobată la nivel de instituție, este de 1.913.206 euro (fără TVA).
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI, aferenți proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la obiectivele aflate în domeniul public al județului Constanța” a făcut obiectul unui alt punct aflat pe ordinea de zi. Locațiile prevăzute pentru acest proiect, pe care Consiliul Județean Constanța dorește să îl depună în cadrul Programului Regional 2021 – 2027, sunt următoarele: Pavilion Expozițional – incintă parcare – zece stații de reîncărcare cu două spații de parcare, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța (parcare incintă) – patru stații de reîncărcare, cu câte două spații de parcare, Palatul Administrativ – o stație de reîncărcare cu două spații de parcare. În prezent, în zona amplasamentelor propuse nu există stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice. Valoarea totală a investiției se ridică la 5.104.460 lei, fără TVA.
Un alt proiect dezbătut a fost cel privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, al Județului Constanța, pe anul 2023. Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a întocmit Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor, al Județului Constanța pe anul 2023, pe care l-a înaintat spre aprobare Consiliului Județean Constanța. Scopul Planului este de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
Ultimul proiect aflat pe ordinea de zi a vizat aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI, aferenți proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ – Județul Constanța”. În concordanță cu interesul propriu de atragere de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea durabilă a județului Constanța, CJC intenționează să depună la finanțare acest proiect, în cadrul Programului Regional 2021-2027. Obiectivul principal al investiției vizează îmbunătățirea performanței energetice a clădirii Palatului Administrativ, prin reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie. Totodată, proiectul are ca scop creșterea calității vieții tuturor utilizatorilor, prin îmbunătățirea confortului termic, a condițiilor de igienă, a siguranței și calității aerului. Toate acestea, fiind în acord cu principiile strategice din domeniul eficienței energetice, stabilite la nivelul Uniunii Europene. Valoarea totală a investiției este de 47.802.101 lei fără TVA. Mai multe informații, regăsiți aici.
Ședința s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți un număr de 34 de consilieri județeni.

CJC – Ședinţă ordinară 28.07.2023

You may also like

article-image
Administrație

Fii solidar!

Primăria Comunei Siliștea, inițiază campania de donații: “Solidaritate Comuna Siliștea”! Fii alături de noi și de fiecare cetățean al Comunei Siliștea, jud. Constanța, și donează, din puținul tău, pentru achiziționarea de materiale de protecție,...