gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Hârșova – Informare licitație publică

Avatar photo by

Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante:
ORAȘUL HÂRȘOVA, cod fiscal 7453165, cu sediul în str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, oraș Hârșova, județul Constanța, telefon/fax 0241870300; 0241870301, int. 115, e-mail urbanism@primaria-harsova.ro

Informatii generale privind obiectul concesiunii: terenuri apartinand domeniului privat al orașului Hârșova, situate în intravilanul orașului, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019, după cum urmează:
– teren intravilan cu destinatie construire locuință familială, categoria de folosință ”curți construcții” situat în str. Cășăriei nr.42 .

– teren intravilan situat în str. Tabiei nr.1I, categoria de folosință ”curți construcții”, domeniul privat oraș Hârșova. Funcțiuni permise: dotări de interes urban, locuințe, spații comerciale (pentru activități economice și prestări servicii):

3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

– în urma unei solicitări adresată orașului Hârșova.

3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

– Orașul Hârșova, Serviciul Urbanism Amenajare Teritoriu și Cadastru.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

– 100 lei /exemplar și se va achita la Casieria institutiei sau în contul concedentului RO98TREZ2385006XXX000028, deschis la Trezoreria Hârșova, cod fiscal 7453165.

3.4.1. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 09.07.2023, ora 16.00.

3.4.2. Data limita pentru răspuns la clarificări: 15.07.2023, ora 12.00

4. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 18.07.2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Constanța

4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depuse documentele de înscriere la licitatie: – 1 exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședinta publică de deschidere a ofertelor: 19.07.2023, ora 10.00, la sediul Orașului Hârșova, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, judetul Constanța.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon a instantei competente în solutionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Str. Traian, 31, Constanta, Constanta, 900725, Constanța 900178, Telefon: 0241 551 345

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, în vederea publicării: 27.06.2023.

Primăria Hârșova – Informare licitație publică

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Tuzla – Informare concurs de recrutare

Primăria Tuzla organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de referent, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Religie și Activități pentru Tineret. Condiţiile specifice...