gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Medgidia – PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 27 iunie 2023, ora 16:30

Avatar photo by

PROIECTUL ORDINII DE ZI
privind ședința ordinară din data de 27 iunie 2023, ora 16:30

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de hotărâre nr. 111/16.06.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/04.05.2023 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea ROMCIM S.A.
Proiect de hotărâre nr. 112/16.06.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 89/25.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 10.000.000 lei.
Proiect de hotărâre nr. 113/16.06.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Medgidia a imobilului Centrală termică nr. 1 – CT 1, identificat cu număr cadastral 110860 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110860 UAT Medgidia, situat în mun. Medgidia, Piațeta Decebal, nr. 6A, jud. Constanța, și schimbarea destinației acesteia, în vederea valorificării.
Proiect de hotărâre nr. 114/16.06.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 1048 mp, situat în municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 38, jud. Constanța, având număr cadastral 109945 și înscris în C.F. nr. 109945, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre nr. 115/19.06.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 5562 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 103237 și înscris în Cartea Funciară Nr. 103237, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Progresului, nr. FN, LOT 1, jud. Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 116/19.06.2023 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
Proiect de hotărâre nr. 117/19.06.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 1195 mp, situat în municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Medgidiei, nr. 21, jud. Constanța, având număr cadastral 108484 și înscris în C.F. nr. 108484, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre nr. 118/19.06.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 8417 mp și construcția C1 – cabină poartă, având număr cadastral 110447 și înscris în Cartea funciară nr. 110447 a unității administrativ – teritoriale Medgidia.
Proiect de hotărâre nr. 119/20.06.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață măsurată de 821 mp, situat în municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, str. Berzei, nr. 54, jud. Constanța, având număr cadastral 103367 și înscris în C.F. nr. 103367, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre nr. 120/20.06.2023 privind constituirea unei servituți legale speciale, în favoarea ROMCIM S.A., în vederea realizării obiectivului de investiție „Relocare conductă de transport internațional gaze naturale DN 1000 T1 Isaccea – Negru Vodă, în zona carierei ROMCIM, punct de lucru Medgidia, județul Constanța”.
Proiect de hotărâre nr. 121/20.06.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2023.
Proiect de hotărâre nr. 122/21.06.2023 privind darea în folosință gratuită a imobilului teren intravilan în suprafață de 12180 mp, identificat cu număr cadastral 110953 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110953, situat în mun. Medgidia, str. Salcâmilor, nr. 22, jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către Asociația „Zekat – Asociația Cultului Musulman din Medgidia”, în scopul construirii unui campus social, în condițiile articolului 362 alineat (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre nr. 123/21.06.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 276 mp, situat în municipiul Medgidia, str. I.C. Brătianu, nr. 3, jud. Constanța, având număr cadastral 103584 și înscris în C.F. nr. 103584, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre nr.124/26.06.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 7323/19.06.2023.
Proiect de hotărâre nr.125/26.06.2023 privind constituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, în favoarea E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., în vederea amplasării noilor capacități energetice de interes public, alcătuite din PTAB și CASETE STRADALE.
Proiect de hotărâre nr.126/26.06.2023 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea administrativ-teritorială Medgidia și ROMCIM S.A.

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia

Primăria Medgidia – PROIECTUL ORDINII DE ZI privind ședința ordinară din data de 27 iunie 2023, ora 16:30

You may also like