gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Fântânele – Informare contract pentru implementarea proiectelor finanțate Programul național de investiții Anghel Saligny

Avatar photo by

Primăria Fântânele din județul Constanța a semnat un contract, prin cumpărare directă.

Informațiile privind cumpărarea directă au fost publicate pe platforma licitațiapublică.ro, la data de 26 iunie 2023.

Obiectul achiziției îl reprezintă „implementarea proiectelor finanțate Programul național de investiții Anghel Saligny”.

Descriere succintă a achiziției

Implementare proiecte finanțate prin Programul național de investiții Anghel Saligny :
a) Asistență pe timpul derulării acțiunilor premergătoare semnării contractului de finanțare, principalele activități prestate fiind:

– elaborarea listei cu documentele necesare semnării contractului de finanțare, ținerea strictă a evidenței lor și urmărirea ca acestea să fie întocmite în conformitate cu exigențele stabilite prin ghidul de finanțare. Se vor redacta formularele stabilite prin cererea de finanțare, declarațiile și alte tipuri de formulare, acordarea de asistență la redactarea altor documente necesare, cum ar fi, cu titlu de exemplu, hotărârea de consiliu local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați;
-stabilirea unui calendar de implementare, cu etape și termene precise, care va include responsabilitățile fiecărei părți, în acord cu obligațiile asumate prin contractul de servicii de consultanță
– încărcarea documentelor în platforma digitală pusă la dispoziție de către autoritatea finanțatoare;
– colaborarea cu proeictantul pentru raspunsul la solicitarile de clarificari
– urmărirea încadrării în termenul de depunere a documentelor aferente semnării contractului de finanțare, iar în acest context, firma de consultanță va notifica beneficiarul ori de câte ori apare acest risc, astfel încât să se poată dispune în timp util măsuri de eliminare a acestuia

b) Asistență în cadrul etapei de după semnarea contractului de finanțare

Date despre achiziție

Valoarea estimată a achiziției este de 30.000 lei.

Firma câștigătoare este Leader’s Jus.

Și Primăria comunei Ion Corvin din județul Constanța a semnat un contract, prin cumpărare directă.

Contractul vizează, ca și cel menționat anterior, implementare de proiecte finanțate prin Programul național de investiții Anghel Saligny.

Valoarea estimată a achiziției este de 35.000 lei.

Primăria Fântânele – Informare contract pentru implementarea proiectelor finanțate Programul național de investiții Anghel Saligny

You may also like