gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare achiziție de lucrări pentru Grădinița nr.1 și After School

Avatar photo by

Primăria Valu lui Traian a lansat licitația publică pentru achiziția contractului de execuţie lucrări, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în unităţile de învăţământ din comuna Valu lui Traian, Grădinița nr.1 și After School”.

Obiectivul investiției îl reprezintă creşterea eficienței energetice a clădirilor publice în care îşi desfăşoară activitatea Grădinița nr. 1 şi After School, dar şi îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Costul estimativ al obiectivului de investiții este de 2.567.201,59 Iei fără TVA.

Achiziția vizează contractul de finanțare nr. 311/G/GES/09.05.2023. Sursa de finanțare: fonduri ale Uniunii Europene prin Administrația Fondului pentru Mediu-Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în unitățile de învățământ.

Ofertele se pot depune până la data de 19.06.2023, ora 15:00.

Termenul de execuție al contactului este de zece luni de la data predării amplasamentului și al ordinului de începere a lucrărilor.

Primăria Valu lui Traian – Informare achiziție de lucrări pentru Grădinița nr.1 și After School

You may also like