gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Valu lui Traian – Informare proiect „Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în unităţile de învăţământ din comuna Valu lui Traian, Grădinița nr.1 și After School”

Avatar photo by

Primăria Valu lui Traian a lansat o licitație publică privind achiziția contractului de execuţie lucrări, monlaj utiluje, echipamente tehnologice și funcționale pentru obiectivul de investiții „Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în unităţile de învăţământ din comuna Valu lui Traian, Grădinița nr.1 și After School”.

Scopul investitiei îl reprezintă creşterea eficienței energetice a clădirilor publice în care îşi desfăşoară activitatea Grădinița nr. 1 şi After school, dar şi îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. Costul estimativ al obiectivului de investiții este de 2.567.201,59 Iei fără TVA.

Firmele interesate să obțină contractul pot depune oferte de preț prin platforma SEAP până la data de 19.06.2023, ora 15.00. Termenul de execuție al contactului este de zece luni de la data predării amplasamentului și al ordinului de începere a lucrărilor.

Primăria Valu lui Traian – Informare proiect „Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în unităţile de învăţământ din comuna Valu lui Traian, Grădinița nr.1 și After School”

You may also like