gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 06 – 09 iunie 2023

Avatar photo by

Raport de activitate săptămâna 06 – 09 iunie 2023

POLIȚIA LOCALĂ

 • 118 sesizări telefonice primite și rezolvate prin apel 112 și Whatsapp

22 sancțiuni contravenționale constatate/aplicate

 • Activități specifice privind verificarea parcurilor Central, Tineretului, Ion Dobre, Front canal, Țara Piticilor și a spațiului verde de la Piața de Pește = zilnic
 • Verificarea respectării traseelor, mijloacelor de transport public de persoane ce operează pe raza orașului, precum și respectarea de către participanții la trafic a dispozițiilor legale privind oprirea și staționarea = zilnic
 • 68 verificări în bazele de date ale M.A.I auto/persoane
 • 136 verificări auto peste 3,5 tone tranzit prin U.A.T. Năvodari
 • 5 procese verbale trimise spre afișare, 31 procese verbale trimise spre executare silită în alte localități, 22 sancțiuni contravenționale comunicate la domiciliu, 14 implementari procese-verbale abateri rutiere
 • 18 persoane juridice și 19 persoane fizice au fost verificate de pe raza orașului Năvodari
 • 13 petiții înregistrate

S.P.C.L.E.P

 • 97 cereri pentru eliberarea actelor de identitate
 • Au fost întocmite 5 acte de căsătorie și 6 acte de deces
 • Au fost deschise 6 anexe pentru deschiderea procedurii succesorale

SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE

 • Total chitante emise 644 din care 324 la ghiseu cu numerar, 130 la ghiseu cu POS, 40 prin Etax, 150 ordine de plata operate

Declaratii de impunere operate in sistem

 • 270 declarații cladiri persoane fizice și juridice
 • 202 declarații auto persoane fizice și juridice
 • 296 declarații teren persone fizice și juridice
 • 286 declarații de taxa de salubrizare
 • 220 modificari/completari de roluri persoane fizice și juridice
 • 2 dosare de scutire plata persoane cu disabilități
 • 64 amenzi contravenționale operate în sistem
 • 22 adrese de înființare proprie pe venituri persoane fizice
 • 25 adrese diverse

URBANISM

 • Au fost întocmite 46 Certificate de Urbanism
 • Au fost întocmite 24 Autorizații de Construire
 • Au fost soluționate 8 adrese de corespondență
 • Au fost întocmite 19 Certificate de Atestare a Edificării Construcției
 • Au fost întocmite 3 Procese Verbale de Recepție
 • Au fost întocmite 4 înștiințări privind valoarea finală a lucrărilor
 • Au fost întocmite 22 adeverințe de Nomenclator Stradal

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

 • Au fost întocmite 56 de avize funcționare agenți economici
 • Au fost întocmite 4 procese verbale de recepție
 • Au fost întocmite 20 de contracte de concesiune
 • Au fost întocmite 11 autorizații de parcare
 • A fost înregistrate 3 vizări autorizație taxi
 • Au fost întocmite 9 avize de ocuparea domeniului public
 • Au fost întocmite 34 de adrese corespondență externă

GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 • Montat coșuri de gunoi zona Promenadă
 • Reparat și vopsit bănci
 • Pregătire loc de joacă- Grădinița Peștișorul de Aur
 • Plantat flori de sezon
 • Tuns și cosit iarba Parc Macului, Troiță, Skate Parc, rond Hanului

JURIDIC

 • Derularea pe rolul instanțelor de judecată a 33 dosare
 • 36 comunicări de hotărâri judecătorești, citații – inștiințări termene și solicitări ale instanței
 • 23 adrese de corespondență internă și 8 către alte instituții și cetățeni
 • S-au avizat 11 contracte de legalitate

AUDIT

 • Studierea legislației, a ghidurilor și procedurilor, specifice activității de audit, precum și a celor dedicate desfășurării misiunii de audit SNA 2021-2025, aprobată prin H.G. nr. 1269/2021;
 • Documentare și întocmire documente specifice intervenției la fața locului: Interviu, Liste de verificare, TESTE, în cadrul misiunii de audit ce se desfășoară în prezent.
 • Instruire profesională individuală, conform Anexa1.

TERMICA

 • Refacere covor asflatic strada D14, Panseluțelor, Locomotivei, Grădinilor, Muzicii, Stejarului, aleea Crinului, sens giratoriu Tabăra Năvodari
 • Scarificare și împietruire strada B4 și strada T2
 • Montat bordură mica strada B4
 • Marcaje trecere de pietoni bulevardul Mamaia Nord și strada Hanului
 • Reparații fântâni

CLUB SPORTIV NĂVODARI

Secția de rugby, sâmbătă, 10 iunie, ora 11, Stadionul Flacăra, CS Năvodari – CSM Galați, meci din Liga Națională de Rugby, grupa a 2-a. Antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu, Virgil Năstase.

Secția de box, Maria Trigos Bucur Rocio de la CS Năvodari participă cu lotul național de junioare la Turneul Internațional din Ungaria. Antrenori Ferodin Ablalim, Marcel Jipeanu.

Secția de fotbal, Juniori A1: sâmbătă, 10 iunie, ora 18, Stadionul Flacăra, CS Năvodari – Dunărea Giurgiu, meci de calificare în semifinalele campionatului național. Antrenor Florin Adam.

Juniori D, vineri, 9 iunie, ora 20, teren sintetic, CS Năvodari – Viva Sport Constanța.

Juniori D, sâmbătă, 10 iunie, ora 8,30, teren sintetic, CS Năvodari – Farul Constanța. Antrenor Marius Claudiu Dinicu.

Juniori C, vineri, 9 iunie, ora 18,30 teren sintetic, CS Năvodari – Victoria Mihai Viteazu.

Antrenor Ciprian Cazan.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială

 • s-au efectuat 97 anchete sociale privind reevaluarea beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei si supliment lunar pentru energie cf Legii nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil;

 • s-a întocmit documentația privind modificarea/recuprarea/ încetarea dreptului la ajutor/ supliment lunar pentru energie acordat în baza Legii 226/2021 privind consumatorul vulnerabil pentru un număr de 3 benficiari;

 • s-au eliberat adeverinţe (de vechime, pentru eliberarea acordului de la DGASPC, medic) la solicitarea asistenţilor personali;

 • s-a întocmit documentația privind prelungirea unui contract individual de muncă al unui asistent personal;

 • s-au primit 6 dosare alocaţie de stat şi 12 dosare indemnizaţie creştere copil;

 • s-a efectuat o anchetă socială în vederea completării dosarului de indemnizație creștere copil-luna tatălui;

 • s-au efectuat 3 anchete sociale privind ajutorul social acordat în baza Legii 416/2001-1 anchetă socială privind stabilirea dreptului și 2 anchete sociale privind reevaluarea situației familiale;

Protecția Copilului:

 • 14 vizite in teren pentru monitorizarea situației unor minori ai căror părinti sunt plecati la munca in străinătate, întocmirea a 8 Fise de identificare riscuri, 6 Rapoarte de vizite/convorbire telefonică – declarații părinți reveniți in tara;

 • Intervenție împreună cu Politia Locala si Echipa mobila a DGASPC Constanta (sesizare telefon de urgenta la nr.119) pentru preluarea într-un centru de tip rezidențial a unui cuplu mamă singură-patru copii, minorii fiind in risc de separare de familie; redactare Raport de intervenție;

 • 2 cazuri noi înregistrate – solicitări primite de la DGASPC Constanța Constanța cu privire la verificare situație minori in situație de dificultate;

 • 4 deplasări în teren pentru efectuarea anchetelor sociale și a rapoartelor de vizita aferente;

 • 2 adrese de răspuns către DGASPC Constanta (prezentare situație minori);

 • relații cu publicul în domeniul protecției copilului cu privire la: servicii sociale si beneficii disponibile pe plan local, procedura de încredințare copil, drepturi si obligații părintești etc.

Autoritate Tutelară:

 • 4 vizite in teren pentru efectuarea anchetelor sociale solicitate de Judecătorie/ Notariate in dosarele având ca obiect divorț cu minori, modificare masuri minor;

 • 8 adrese noi pentru efectuare anchete psihosociale solicitate de Judecătorie/ Notariat// Parchet în dosarele aflate în instrumentare de către aceste instituții;

 • Instrumentarea unui dosar pentru emitere dispoziție de numire curator pentru minor la dezbaterea succesiunii la notariat (efectuare ancheta sociala, înregistrare declarații părinte, curator, întocmire referat si proiect dispoziție)

Protecția Persoanelor cu Handicap

 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap a adulților la solicitarea acestora (18 cazuri.);

 • s-au efectuat vizite în teren și efectuare anchete sociale pentru copii în vederea încadrarii/reîncadrarii în grad de handicap/orientării școlare și profesionale, monitorizarea copiilor cu dizabilități, rapoarte vizită/conv.tel./întrevederi și reevaluarea asistenților personali din oficiu (8 cazuri.);

 • s-a întocmit documentația privind indemnizația lunară de handicap acordată în baza Legii 448/2006- o încetare –decesul beneficiarului;

Centru de zi pentru copii (CZC)

 • În prezent, se află în evidența centrului 31 de beneficiari, din care 6 sunt incluși pe grupa gimnazială, iar 24 pe grupa primară, 7 pe consiliere psihologica (1 extern)

 • Pentru 2 beneficiari s-au intocmit documentatiile aferente pentru incetare acordare servicii sociale pe fondul absentei la consilierea psihologica individuala.

 • S-a efectuare anchetă socială pentru 1 cerere inscriere la centru;

 • S-au finalizat procedura de prelungire a 3 cereri reinscriere la centru;

 • Întocmire baza de date privind beneficiarii care primesc servicii sociale pe luna luna, inclusiv pe tipuri de activtăti

 • Întocmire situatie statistică pentru cele 4 tipuri de servicii sociale (CZC, CZPV, UID, Cantina Sociala) și planificarea reevaluarilor pentru luna iunie – 10 beneficiari, din care pentru 5 dosare se va efectua procedura de prelungire;

 • Consultare site de specialitate pe modificarile legistative intervenite pe domeniul de specialitate și discutii pe baza acestora

 • Derularea programului de activități educationale a fost adaptat pe fondul suspendarii orelor de curs în unitățile de învătâmânt -10:00 – 13:00 ciclul gimnazial și primar.

 • S-au derulat activități de socializare și recreere , astfel:

  • Rebus pentru copii – lume avietuitoarelor

  • Joc și miscare in aer liber in curtea centrului

  • Discutii cu copiii despre viitoarele meserii

  • Jocul 20 de intrebari pentru rationamentul deductive si creative al copilului;

  • S-a colaborat cu parintii in functie de situatia copilului

 • S-a acordat masa de pranz în intervalul 12.30 – 12.45

 • S-au consemnat absențele motivate pe fondul acestor probleme;

 • S-a întocmit referat de casare bunuri si obiecte din inventarul centrului;

Centru de zi pentru persoane în vârstă (C.Z.P.V)

 • În prezent se află în evidența centrului 28 de beneficiari
 • socializare: discuții libere între beneficiari;
 • ludoterapie: jocuri de societate;
 • ergoterapie: îngrijire grădină terapeutică;
 • art-terapie: pictură pe pânză;
 • Au fost susținute orele de socializare A fost realizată o bază de date privind situația dosarelor de servicii ale beneficiarilor CZPV pentru luna iunie;

 • A fost efectuată diagnoza socială pentru doi beneficiari CZPV. În acest sens au fost completate: fișele de reevaluare, planurile de intervenție și fișele de monitorizare;

Unitatea de îngrijire la domiciliu (UID)

 • Au fost oferite servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii/beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Astfel, trei vârstnici din orașul nostru au primit sprijin în efectuarea activităților uzuale ale vieții de zi cu zi, precum: igiena corporală și a eliminărilor, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire și hidratare, companie, efectuare cumpărături, menaj, etc.;
 • A fost întocmit programul de lucru al îngrijitorului la domiciliu pentru săptămâna de lucru;

 • A avut loc o întrevedere cu unul dintre vârstnicii care au beneficiat de îngrijire la domiciliu și pentru care s-a procedat la încetarea acordării acestor servicii, conținut cînsemnat și în registrul de informare;
 • Au fost efectuate calculele cu privire la contribuțiile datorate de beneficiarii UID pentru serviciile ce le vor primi în luna iunie. În acest sens au fost întocmite următoarele acte: fișele de calcul, notele de informare-contabilitate, notele de informare-beneficiar.

Măsuri de sprijin și Asistență Umanitară

 • S-a continuat primirea cererilor de la persoanele refugiate cf HG 368/2023 – sprijin si asistență umanitară.
 • S-a reconstituit grupul de lucru fiind implicat personal din toate compartimentele primăriei.

ACHIZIȚII PUBLICE și MANAGEMENT PROGRAME

 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI DOTARE SPATII URBANE CU INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL) ORAS NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – CAMIN NOU – LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU- NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A GRADINITEI NR. 3 NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI ORAȘULUI NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CREȘEI NR. 20 DIN ORAȘUL NĂVODARI

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 • PROIECT „ASFALTARE TRAMA STRADALA ZONA MAMAIA –SAT ORAS NAVODARI”, JUD. CONSTANȚA, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ,,ANGHEL SALIGNY”

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate prin Programul Anghel Saligny. UAT Orasul Navodari, Primăria Orașului Năvodari a contractat și a demarat eleborarea studiului de fezabilitate pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul de lucrări.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI – GRUP 3

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL NĂVODARI- GRUP 1

Stadiul proiectului: proiectul a fost depus în vederea finanțării, finanțarea a fost aprobată fiind inclus în lista publicată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectele aprobate și finanțate din PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, fiind semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului.

 • PROIECT ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE IN ORAȘUL NĂVODARI PE STRĂZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RÂNDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI, STRADA NUFERILOR – CONTRACT DE FINANȚARE NR. 6985/02.07.2021

În prezent, pentru implementarea acestui proiect, s-au finalizat procedurile de achiziție publică pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și au fost achiziționate toate serviciile conexe implementării proiectului, au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de investiții, a fost emis ordinul de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare, a fost elaborat proiectul tehnic și a fost înaintat spre analiză la ADRSE Brăila, urmând ca în lunile februarie-martie 2023 să fie demarate lucrările de construcție.

 • PROIECT ,,EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Prin implementarea acestui proiect, necesar pentru copii noștri și pentru orașul Năvodari, se va realiza un nou edificiu pentru Școala nr. 3 din Năvodari, pe strada Pescărușului, prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent cu regim de înălțime S+P+2E, prin construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime S+P+2E+3 parțial si a unui corp de legătura ce va face trecerea de la corpul existent la corpul nou.

 • PROIECT ,,FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL RECREATIVĂCASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până la acest moment s-a finalizat stratul de separatie terase circulabile/vizitabile, au fost executate lucrările de armatură – plase sudate terase circulabile/ vizitabile la etajele 2 si 3, fiind finalizate șapele de egalizare la terasele circulabile/vizitabile etajele 2 si 3, la momentul formulării raportului fiind executate lucrările de desfacere, inclusiv a tavanelor false și structurilor metalice existente, fiind finalizate inclusiv lucrările de hidroizolatie.

 • PROIECT ,,LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

Lucrările au fost executate în proporție de 95 % pană la data formulării prezentului raport fiind executate lucrările de desfacere a trotuarelor și căilor rutiere, fiind executate lucrările de consolidare, fiind desfacută trotuarele și redimensionate, fiind refăcut și modernizat sistemul rutier, fiind montat parapet rutier și pietonal pe toată suprafața podului și a zonelor de acces, inclusiv sens giratoriu și rampe de acces, fiind turnate plăci de racordare. Calea de rulare a podului a fost refăcută inclusiv asfaltată în integralitate și redimensionată la peste 9 m astfel încât să permită lărgirea zonei de rulare la 3 benzi. Trotuarele au fost refăcute în totalitate cu pavele autoblocante. Totodată au fost executate lucrările prevăzute și aprobate pentru intrados, fiind executată în zonă și o nouă rețea de iluminat publice cu 40 de stâlpi noi ornamentali adecvați pentru iluminatul în astfel de zone.

 • PROIECT „IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN PRIN AMENAJAREA DE PARCURI, SCUARURI PUBLICE SI SPATII VERZI IN ORASUL NAVODARI” PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Până în prezent, au fost executate peste 80 % din lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate lucrări de amenajare a terenului si de peisagistica, lucrari de imprejmuire a terenului si a sistemului de irigatii, lucrari de terasamente instalatii electrice, instalatii electrice exterioare, imprejmuirea terenului, alei pietonale, fundatii banci si stalpi de iluminat, sistem irigatii, peisagistica, loc de joaca si dotari ș.a. Finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2023.

 • PROIECT ,,UNITATE DE INGRIJIRI PERSOANE VARSTNICE SI CENTRU DE ZI ORAS NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020

Până în prezent, s-a semnat contractul de achiziție publică de execuție de lucrări aferent acestei investiții, fiind finalizată procedura de achiziție publică în acest sens. A fost semnat contract de execuție de lucrări, iar execuția lucrărilor a fost demarată – fiind finalizate lucrările de săpătură pentru fundație și devirere rețele descoperite pe amplasament. Constructorul nu a respectat graficul de execuție, în această perioadă fiind demarată o nouă procedură pentru încheierea unui nou contract pentru execuția restului rămas de executat.

 • PROIECT ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII LICEULUI TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020, Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1

Până în prezent, au fost executate finalizate lucrările de construcții aferente proiectului – fiind executate înclusiv lucrări de reabilitare de reabilitare fațade, izolarea termică a peretilor exteriori, termoizolarea pereţilor în zona soclului, înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în clădire, înlocuită cu tâmplărie eficientă energetic, lucrări de înlocuire a tamplăriei interioare, termo-hidroizolarea terasei, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, instalarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consum propriu, instalații cu panouri solare fotovoltaice ș.a.

 • PROIECT ,,CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL NAVODARI, JUDETUL CONSTANȚA”
 • PROIECT ,,ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL NĂVODARI – AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN ZONA PENINSULA – STRADA PRINCIPALĂ – STR. IULIU MANIU (TRASEUL 1) ȘI ZONA STRĂZII LUMINEI (TRASEUL 2)”

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând sustenabilitatea mediului prin noi vehicule de transport public cu emisii zero, în speță transportul cu biciclete. Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul va fi asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Proiectul are în vedere nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport și include de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.

 • PROIECT „EXECUTIE CANALIZARE MENAJERĂ ZONA DE NORD ORAS NAVODARI”, PROIECT REDEPUS ÎN CADRUL PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Lucrările se vor executa pe străzile Str.Apusului, Str.Carierei, Str.Corbului, Str.Eternitatii; Str.Gliei; Str.Labirintului; Str.Lacului; Str.Lanului; Str.Prelungirea Recoltei, Str.Rasaritului; Str.Sibioarei Tronson I, Str.Tractorului, Aleee din str. Macului, Alee din str. Sibioarei; Alee din strada Recoltei; Alee din str. Carierei; Alee din str. Carierei; Aleea Sibioarei; Aleea Prelungirea Corbului; Alee din str. Macului, parțial; Alee din str. Locomotivei; Str.Corbului spre Pescarie; Str.Macului; Alee intre str.Recoltei si str.Rasaritului; Alee din str.Corbului, zona biserica lipoveneasca; Alee cu acces din str.Macului spre Apusului din str.Recoltei – DE 64/3/2 ș.a.

 • RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORASUL NAVODARI- LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8
 • Proiectul a fost depus în vederea renovării energetice a următoarelor clădiri rezidemțiale:
  • Blocul de locuințe CP 2 – ADRESA: STR.PESCĂRUȘULUI, NR. 90, BL. CP 2
  • Blocul de locuințe CAMIN CAZARE NR. 27 – STR. MIDIEI, NR. 27, CAMIN CAZARE NR. 27
  • Blocul de locuințe B 2 D : STR.CONSTANȚEI, BL. B 2D
  • Blocul de locuințe G 4 – ADRESA: STR. MIDIEI, NR.13, BL. G 4
  • Blocul de locuințe STRADA ALBINELOR NR.7 SC.A ,B+ STRADA ALBATROS NR.2 SC.C,D,E, BL.33EST
  • Blocul de locuințe ALEEA CRINULUI NR.4-11, BL59 STRADA CABANEI NR.5 BLOC C4
  • Blocul de locuințe C 3 – ADRESA: STR. NUFERILOR, SC. A + STR. CONSTANTEI, SC B, BL. C 3
  • Blocul de locuințe H 4 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL, H 4
  • Blocul de locuințe 29 EST – ADRESA: STR. DELFINULUI, NR. 7, BL. 29 EST
  • Blocul de locuințe C 28 – ADRESA: STR. CABANEI, NR. 28, BL. C 28
  • Blocul de locuințe C 6 – ADRESA: ALEEA CABANEI, NR. 10, BL. C 6, SC. A.
  • Blocul de locuințe H 7 – ADRESA: STR. CONSTANTEI, BL. H 7
  • Blocul de locuințe C 4 – adresa: STR. CABANEI, NR. 5, BL. C 4
 • CONSTRUIRE BAZIN DE INOT ORAS NAVODARI

Investiția ,, CONSTRUIRE BAZIN DE INOT” presupune construirea unui bazin de înot în cadrul bazei sportive Năvodari, investiție ce se va amplasa pe terenul aflat în proximitatea Stadionului Flacăra a orașului Năvodari, zonă accesibilă atât circulației pietonale cât și accesului cu autovehicule sau mijloace de transport în comun (linia de transport Năvodari –Stațiunea Mamaia Nord – Stațiunea Mamaia – Constanța).

 

Primăria Năvodari – Raport de activitate săptămâna 06 – 09 iunie 2023

You may also like