gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

Primăria Lumina – Informare proiect „Renovarea integrată a sediului administrativ – Asistență socială/Asistență Medicală Comunitară“

Avatar photo by

Primăria Lumina a depus un anunț pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice prin care vrea să angajeze servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Renovarea integrată a sediului administrativ – Asistență socială/Asistență Medicală Comunitară“.

„Valoarea estimată fără TVA: 1.890.053,09 lei din care execuție lucrări: 1.831.053,09 lei fără TVA (formata din Constructii +Montaj din cadrul Devizului general, linia 5.1.2 – cheltuieli conexe OS + linia bugetara de la capitolul 4 subdiviziunea 4.3. din cadrul devizului general + linia 6.2. din cadrul devizului general) și servicii de proiectare: 59.000,00 de lei fără TVA (capitol 3 din cadrul devizului general respectiv întocmire proiect tehnic cu detalii de execuție + verificarea proiectului + asistența tehnică din partea proiectantului + întocmirea certificatului de performanță energetică și auditul energetic la finalul lucrărilor).

Obiectul viitorului contract de achiziție publica îl reprezintă achiziția de servicii de proiectare faza PTH conform HG 907/2016 și Execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții: Renovarea integrala a sediului administrativ – Asistența socială/Asistența Medicală Comunitara, Comuna Lumina, jud. Constanta – conf. HCL nr. 219/10.11.2022 finanțat în baza contractului de finanțare încheiat sub nr.: 82620 din data de 14.07.2022 cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Cantitatea totala, precum și specificațiile tehnice se regăsesc descrise în mod detaliat în cuprinsul documentațiilor tehnice anexate (DALI, caiete de sarcini, planșe, etc.“, se arată în anunț.

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici compus din SC DAF CONSULTING STAR SRL, din Medgidia, PROIECT IMOBILIAR din Constanța și NEW QUALITY CONSTRUCTION SRL din Valu lui Traian.

Valoarea totala estimată inițială a contractului a fost de 1.890.053,09 de lei, iar valoarea totală a contractului după atribuire este de 1.795.550,44 fără TVA.

Primăria Lumina – Informare proiect „Renovarea integrată a sediului administrativ – Asistență socială/Asistență Medicală Comunitară“

You may also like

article-image
Administrație

Primăria Mihail Kogălniceanu – Informare licitație proiect „Asfaltare drumuri comunale în localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța – Etapa I”.

Primăria Mihail Kogălniceanu organizează licitație pentru atribuirea contractului cu privire la noi asfaltări în comuna Mihail Kogălniceanu. Astfel, Primăria Mihail Kogălniceanu organizează o licitație pentru execuție lucrări în cadrul proiectului „Asfaltare drumuri comunale în...