gazetajudeteana.ro

Gazeta Județeană

primaria valu lui traian

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedință CL 12.06.2023

Avatar photo by

C O N V O C A T O R

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările uterioare, în data de 12.06.2023, ora- 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte :

1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Valu lui Traian, a unui
teren situat în intravilan.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.259/04.11.2022 privind aprobarea vânzării, prin licitatie, a unor suprafeţe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și C(3)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă asupra unor terenuri intravilane atribuite în baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, a unui teren intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, atribuit în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 17/20.01.2023, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare asupra unui teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.297/28.12.2022 privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de salubrizare prestată de operator SC”IRIDEX GROUP SALUBRIZARE”SRL, pentru anul 2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1) și C(3)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării normei de hrană acordată personalului din cadrul Serviciului Public de PolițieLocală a comunei Valu lui Traian.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)
11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea construcţiei realizată pe terenul, lot 445, zona F, situat în comuna Valu lui Traian, str.Luminii nr.17, atribuit în folosință gratuită, domnului Dumitru Victor-Gabriel.
Iniţiator- primar FLORIN MITROI
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor loturi de teren în folosinţă gratuită către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuinţă proprietate personală, în condiţiile Legii nr.15/2003 și abrogarea lit.”b” a art.1 alin.(1) din H.C.L. nr.86/25.04.2023.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL pe anul 2023, aprobat prin H.C.L. nr. 5/ 20.01.2023, cu modificările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
Comisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).

Primăria Valu lui Traian – Convocator sedință CL 12.06.2023

You may also like